צוות

הנהלה

יעץ והדרכה

השאלה

קטלוג

רכש

מחשוב

הזמנת פרסומים והשאלה בין ספרייתית

רשתות חברתיות

שירותים טכניים