חדשות ועדכונים

סגירת קומה 2-

ינואר 21, 2020

סגירת קומה 2-:

ביום רביעי, ה-22/01, תתקיים בקומה 2- בספרייה הרצאה בנושא פיננסים בשיתוף אגודת הסטודנטים.
בשל ההרצאה תיסגר קומה 2- החל משעה 18:30.

לכל החדשות