זכויות יוצרים

השימוש בתדפיסים, עיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספריות, האוניברסיטה העברית, מלמ"ד והמו"לים.

מדריך לזכויות יוצרים