הספרייה הרפואית - שאל אותנו/דווח על בעיה Medical library - Ask Us / Report a Problem

פרטים אישיים Personal details

דרכים נוספות ליצירת קשר עם צוות הספרייה  For further information contact the library staff at

טלפון: Phone: 02-675-8791

דוא"ל: Mail: mdlibinfo@savion.huji.ac.il 

5 + 7 =