מי אנחנו

רשות הספריות תפעל למען השגת היעדים להלן:

א. שדרוג משמעותי של האוספים שהיא מעמידה לרשות קהיליית האוניברסיטה; מנויים לכתבי עת ולמאגרי מידע, ספרים מודפסים ואלקטרוניים וחומרים בעלי ערך מדעי, בצליל ובתמונה.

ב. שדרוג התנאים הפיזיים בספריות והתאמתם לצרכי באיהן ולשינויים הטכנולוגיים – תוך מציאת פתרון מקיף לסוגיית האחסון של האוספים הפיזיים.

ג. עדכון שירותי היעץ ופיתוחם, בתחומי המידע והמידענות – תוך חיזוק תמיכתנו בפעילויות המחקר וההוראה.

ד. איגום (פיזי או בקיטלוג משותף) של אוספי הספרים היחידתיים באופן שיהיו זמינים לשימוש של כל חוקרי האוניברסיטה, מוריה ותלמידיה.

ה. פיתוח שירותי "תקשורת מדעית" שייעודם איסוף תוצרי הפעילות האקדמית של חברי קהיליית האוניברסיטה, ניטור שיטתי שלהם (כולל של הפרסומים הממוסדים) והנגשתם המבוקרת לקהלי היעד הרלוונטיים.

 

תמונה- מי אנחנו - ספריית הר הצופים

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע״ש בלומפילד

 

ספריית הרמן

ספריית הרמן  למדעי הטבע

 

ספרייה רפואית

הספרייה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן

משפטים

ספריית משפטים ע"ש ברנרד ג' סיגל

 

חינוך

הספרייה לחינוך ולעבודה סוציאלית

 

תמונה- החקלאות

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה

ארכיאולוגיה

ספריית הארכאולוגיה