מי אנחנו

רשות הספריות היא יחידה אוניברסיטאית שיעודה הוא איסוף תוכן מדעי, שימורו והנגשתו לקהיליית האוניברסיטה - לצרכי המחקר, ההוראה והלמידה של כל חבריה.

רשות הספריות מאגדת את שמונה הספריות המדעיות של האוניברסיטה ואת ארכיון איינשטיין, במסגרת ארגונית ומקצועית הכוללת גם מטה והנהלה משותפים.

תכליתה של מסגרת זו היא גם לייעל את ניצול המשאבים שהאוניברסיטה מקצה לתמיכה במערך הספרייתי שלה תוך הבאתו לרמה המקצועית הגבוהה ביותר, האפשרית.

רשות הספריות פועלת, בעקביות ובתיאום בין יחידות המשנה שלה, לקידום נושאים אלה:

 

א. שימור ושדרוג של האוסף  הספרייתי (מודפס ואלקטרוני), בהתאמה לצרכים האקדמיים של קהיליית האוניברסיטה (חוקרים, מורים וסטודנטים).

ב. סיוע (בטכנולוגיה, בארגון, בהדרכה וביעוץ) לכל אחד מחברי קהיליית היעד, להגיע אל החומר המדעי המסוים לו הוא זקוק, בכל עת נתונה.

ג. עיצוב ושדרוג מרחבי עבודה/למידה/עיון והנגשתם לכל חברי קהיליית היעד, במתכונות המותאמות לצרכיהם ולהעדפותיהם.

ד.אפיון, רכישה והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות המיועדות לקידום יעדי האוניברסיטה בתחומי המחקר, ההוראה, הלמידה והניהול (בתיאום ובשת"פ עם הנהלת המוסד ועם היחידות האקדמיות והמנהליות הרלוונטיות).

 

 

 

המשך קריאה

את הרשימה המפורטת של המיזמים, בהם עוסקת הרשות ואת אופן מעורבותה בהם ניתן למצוא בפרק שכותרתו "מחקר והוראה", בפס הניווט.

מהעשייה המסוימת, של כל ספרייה לקידום הנושאים הנ"ל, ניתן להתרשם בחלק האתר הייחודי לה (ושניתן להגיע אליו באמצעות הקישוריות הצמודות לתמונות שבהמשך).

ערך מרכזי, בתפיסת ההפעלה של הרשות, הוא שיתוף הפעולה (במידע, בידע מקצועי ובעשיה) בין יחידותיה, בינן לבין הקהילייה האקדמית ובינן לבין גורמי מקצוע בארץ ובעולם. 

לכן, כל המעוניין לחלוק עם הרשות את דעותיו, רעיונותיו ודרישותיו מוזמן בזאת לפנות אל הספרנים, אל מנהלות הספריות, אל בעלי התפקיד במטה הרשות ו/או אל הנהלתה.