הספרייה הרפואית - השאלה בין ספרייתית

פרטים אישיים
פרטי הזמנה
נא למלא את השדות הבאים:

אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרת מחקר או לימוד עצמי בלבד.
לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה.
אם אעשה שימוש אחר בעותק שסיפקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים.

דרכים נוספות ליצירת קשר עם צוות הספרייה 

טלפון:  02-675-8793

דוא"ל:  illnml@savion.huji.ac.il