הספרייה לחינוך ולעבודה סוציאלית

הודעת תמיכה בספרייה הלאומית

אוקטובר 25, 2020

הספרייה פתוחה כמרחב למידה אישי בלבד (לא בקבוצות), תוך שמירת מרחק, עטית מסכות ופעילות בהתאם להנחיות.

בשלב זה יסופקו שירותי ספרייה מקוונים בלבד. לבירורים ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל:

edjsw_circ@savion.huji.ac.il

בטלפון: 02-5882066

ספרים מושאלים שהוחזרו לספרייה

יוני 1, 2020

לפי הנחיות המל"ג כל הספרים שמוחזרים לספרייה נכנסים לקרנטינה של 3 ימים ורק אז מטופלים.

בתקופה זו, ימשיכו להגיע הודעות המבקשות להחזיר את הספרים למייל.

אם החזרתם את הספר, ניתן להתעלם מהודעות אלו. במידה וההודעות ממשיכות להישלח לאחר שלושה ימים,

יש לפנות לספרייה: 02-5882066