הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה

JoVE

 מוצר חדש במאגר JoVE:
JoVE Core Molecular Biology
 כלולים בו 157 סרטוני אנימציה ו- 33 סרטי מחקר המופיעים בחלוקה ל- 11 פרקים.
מועיל למלמדים וללומדים נושאי ליבה ועקרונות בסיס בביולוגיה מולקולרית.

מחשבים ומדפסות

המדפסות בספרייה חזרו לפעול וניתן להשתמש במחשבים.
אנא הקפידו על חיטוי מקלדות ועכברים לפני ואחרי השימוש.