הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה

חופשת שבועות

מאי 26, 2020

הספרייה תהיה סגורה ביום חמישי 28.5.20 לרגל חג השבועות.
חג שבועות שמח!

 

ספרי לימוד של CABI נפתחו עבורנו לניסיון עד 18 ביוני.

 

 

 

 

 

 

 

SAGE

מאי 24, 2020

 חוקרים של האוניברסיטה העברית יוכלו לפרסם מאמרים ב- Open Access בכותרים של SAGE בעלות של 200 GBP.
הכותרים הכלולים בהסכם: באתר המו"ל במידע על Sage Choice

חוקר המשויך לאוניברסיטה העברית, יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב- OA במחיר של 200 GBP ובהינתן הסכמתו של החוקר, הוא יועבר למסלול פרסום ב- OA.