הספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב

טפסים ופניות לספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב:

הכנת ספר להשאלה מהספרייה למתמטיקה ולמדמ"ח

 

טפסים רלוונטיים:

רשימת קריאה לקורס / ספריית הרמן למדעי הטבע
בקשה להוספת פריטים לרשימת קריאה לקורס (כולל קורסים במתמטיקה ובמדמ"ח)

השאלה בין ספריתית / ספריית הרמן למדעי הטבע
הזמנת פריטים מספריות אחרות

טופס התחייבות - הסכם בין אוניברסיטאי / ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה
אישור להשאלה בספריות אקדמיות אחרות בארץ.