שירותי הספרייה

לוגו הר הצופים

הדרכה ויעץ

מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות לכל באי הספרייה. ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.
הספרייה מקבלת בברכה את כל הבאים והבאות בשעריה.

מחשבים ייעודיים לחיפוש בקטלוג פזורים ברחבי הספרייה ופתוחים לקהל הרחב.
כל קומות הספרייה מחוברות לרשת האלחוטית הפתוחה "HUJI-guest" ולרשת האוניברסיטאית Eduroam.
הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.
השימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וססמה.

ליצירת קשר
טלפון: 02-5881587
כתובת דוא"ל: msrefer@savion.huji.ac.il

הדרכה בחיפוש במשאבי הספרייה
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לצוות מחלקת ההדרכה.
ניתן להזמין הדרכות בכתובת הדוא"ל: msrefer@savion.huji.ac.il

דלפק ההדרכה בקומת הכניסה (קומה 3) מאויש בין השעות 08:30-20:30. דלפקי ההדרכה בקומות  2, 4, ו-5 מאוישים לסירוגין במהלך שעות היום.

בשבועות הראשונים של כל שנת לימודים מתקיימות הדרכות להכרת הספרייה ומשאביה. ניתן להתעדכן בדף הבית של אתר הספרייה או בדלפק ההדרכה בקומת הכניסה.
סטודנטים לתואר ראשון מחויבים בקורס "הכרת משאבי הספרייה" (74122). הגישה לקורס היא באמצעות "מודל".

ספרי יעץ
ספרי יעץ כגון אנציקלופדיות, מילונים, לכסיקונים וכו' מסודרים בכל קומה על גבי מדפים מעץ, על פי תחומי הלימודים הרלוונטיים. ספרים אלה אינם ניתנים להשאלה.

כתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. מומלץ להתייעץ עם המרצה על שיטת הציטוט הרצויה.
שיטות הציטוט העיקריות שנמצאות בשימוש במדעי הרוח והחברה הן:
·         APA - American Psychological Association
·         MLA - Modern Language Association
·         Chicago Manual of Style

השאלת ספרים במעמד "לא להשאלה" והשארת ספרים על השולחנות
בקשות להשאלת ספרים במעמד "לא להשאלה" יש להפנות לדלפק ההדרכה הנמצא בקומת הכניסה.
לבקשות השאלה ארוכות טווח יש לפנות לספרן התחומי. 
צוות הספרייה אחראי על איסוף כל הספרים הנמצאים על השולחנות והחזרתם למקומם על המדפים.

 

ארונות שמירת ספרים לשימוש ממושך
לרשות הקוראים הוצבו ארונות שמירת ספרים לשימוש ממושך, הממוקמים ליד דלפקי ההדרכה בקומות 4 ו 5.
קוראים מתבקשים להשאיר בארונות את ערימות הספרים, בצירוף טופס הכולל את פרטיהם ואת תאריך השארת הספרים. הספרים יישמרו שבוע, ולאחר מכן יוחזרו למקומם. 

ניתן לשכור תא (קרֵל) במזכירות הספרייה ולאחסן בו ציוד אישי.

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה
התוכנות מסייעות בארגון המקורות הביבליוגרפיים הנדרשים לכתיבת עבודות ומאמרים. משתמשי האוניברסיטה העברית נהנים מגישה לתוכנת 
Sciwheel (לשעבר F1000) ולתוכנת EndNote Web. הגישה מתאפשרת לאחר הזדהות אוניברסיטאית במחשבים האישיים, או במחשבי האוניברסיטה.
ניתן להיעזר גם בתוכנות ניהול ביבליוגרפיה אחרות כמו: Mendeley או Zotero.

נוהלי השאלה

נהלי השאלה וזכאות

יצירת קשר:

דלפק השאלה: 02-5882124/5

דלפק שמורים: 02-5881501

דוא"ל: msl_circ@savion.huji.ac.il

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא/כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הנוכחית.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.

כרטיס עובד משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו מידי שנה.
הקוראים אחראים על הפריטים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם ועל החזרתם במועד. הודעות על פריטים מוזמנים/נדרשים להחזרה נשלחות בדוא"ל מהמערכת.
ניתן לבדוק את סטטוס הפריטים בכרטיס הקורא.
במקרה של אבדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

 

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

מה צריך להביא

 

זכות השאלה

 

סטודנטים של האוניברסיטה

כרטיס סטודנט מעודכן

50  ספרים מהמדף הכללי
ו-2 ספרים שמורים

סגל הוראה / סגל מנהלי
של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

מרצים/חוקרים אורחים

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

עובדי האוניברסיטה
קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע / כרטיס עובד

ארעי + חוזה העסקה

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ש"ח(

10  ספרים מהמדף הכללי 
וספר אחד שמור

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד(

כרטיס "שומע חופשי" +
תעודת זהות

שוחרי האוניברסיטה

כרטיס "שוחר" + תעודה מזהה

אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.

 

 

תקופת השאלה של פריטים מסוגים שונים

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים מהאוסף הכללי

שבוע (או לא להשאלה,
במקרים יוצאי דופן)

ספרים מאוסף השמורים

השאלה ליום או 4 ימים(3 שעות
במקרים יוצאי דופן)

ספרי יעץ, מילונים, אנציקלופדיות

לא להשאלה (או להשאלה לשבוע
במקרים יוצאי דופן)

מחשבים ניידים

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

מילוניות (אנגלית-עברית-ערבית)

3 שעות

אביזרים: אוזניות, ציוד משרדי לחדרי לימוד ועוד

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

מטענים לטלפונים סלולאריים

3 שעות

כתבי עת

לא להשאלה

ספרים מהאוסף הסגור (במחלקת השאלה)

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

 

תקליטורים ממחלקת מדיה – סרטים והקלטות מוסיקה

3 שעות או יום אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרים מהמדף הכללי

השאלה

ספרים מהמדף הכללי מושאלים לשבוע, אלא אם מסומנת תקופת השאלה אחרת (לא להשאלה וכו').

הארכה

תקופת ההשאלה של ספרים מהמדף הכללי תוארך אוטומטית מידי יום.

ההארכה לא תתבצע במקרים הבאים:

 • הפריט מוזמן על ידי קורא אחר
 • הפריט לא ניתן להארכה (שייך לאוסף שמורים, ספרי יעץ, כתבי עת)
 • כרטיס הקורא אינו בתוקף
 • קיים קנס בכרטיס הקורא

קורא שמחזיק בספר מוזמן יקבל בדוא"ל הודעה עם דרישה להחזירו, ומועד ההחזרה.

כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבע במנהל התלמידים, הינה הכתובת היחידה להתקשרות של הספרייה.

הזמנות

ניתן לבצע הזמנה לספר מושאל ולקבלו לכשיוחזר לספרייה.

הזמנות מתבצעות מתוך קטלוג הספרייה.

ספר שהגיע לקורא מחכה עבורו שבוע במחלקת השאלה.

קנסות

האחריות להחזרת פריטים מושאלים במועד היא על הקורא.

קורא שיחזיר ספרים מוזמנים באיחור יידרש לשלם קנס בסך של 10 ש"ח על יום איחור, כולל ימי שישי, שבת וימי חופש.

ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, כדין ספרים מוזמנים.

 

במקרים של איחורים רבים אשר יש בהם פגיעה בכלל הסטודנטים, או כאשר עיכוב מתמשך בתשלום הקנסות:

 • כרטיס הקורא ייחסם
 • לא יינתן כל שרות לקורא/ת במזכירות הפקולטה.

אוסף ספרים שמורים

השאלה
ספרים להשאלה ליום אחד ניתן לשאול בימים א'-ד' מהשעה 9:00 ועד 10:00 ביום למחרת, וביום ה' מהשעה 9:00 עד השעה 12:00 ביום א'.
ספרים להשאלה ל 4 ימים ניתן לשאול ולהחזיר בכל שעות פתיחת הספרייה. 

הארכה

ספרים שמורים אינם ניתנים להארכה.

הזמנות

ניתן להזמין ספרים שמורים (עד שני ספרים בו זמנית) באמצעות פנייה אישית לדלפק שמורים או בטלפון
  02-5881501/2.

קורא שהזמין ספר שמור יקבל אותו ביום למחרת החל משעה 11:00 (ביום ראשון החל מהשעה 13:00).

הספרים נשמרים למזמינים עד השעה 15:30.

קנסות

איחור בהחזרת פריטים שמורים/פריטים מאוסף סגור/מחשבים/מילוניות כרוך בקנס בסך של 3 ₪ לשעת איחור.

שמורים אלקטרוניים

חלק מהמאמרים המופיעים ברשימות קריאה של קורסים נסרקים לשמורים אלקטרוניים הנגישים רק לתלמידי הקורס הרלוונטי. ניתן לחפש אותם בקטלוג לפי שם המאמר, שם המחבר או מספר הקורס.

הסבר מפורט על מציאת שמור אלקטרוני בקטלוג ניתן לקרוא במצגת 6 בלומדות באתר הספרייה.

כתבי-עת

ניתן לשאול כתבי-עת כרוכים למספר שעות במהלך אותו יום, לצורך צילום.
עותקים כפולים (לרוב בעברית) ניתנים להשאלה לשבוע.

אוסף ספרים נדירים

במחלקת השאלה נמצא אוסף מיוחד של ספרים נדירים. ניתן לעיין בהם בתוך הספרייה במהלך שעות פעילות של הספרייה.

 

 

השאלה בינספרייתית

השאלה בין-ספרייתית

פרטים ליצירת קשר

שעות קבלת קהל: בכל שעות פעילות הספרייה.
כאשר המחלקה סגורה, ניתן לפנות לאחראית משמרת השאלה לקבלת הספר/המאמר.

טל. 02-5881123
msinl@savion.huji.ac.il 

 • השירות ניתן בחינם
 • לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי.
 • שומעים חופשיים וקוראי חוץ בתשלום נדרשים לשלם עבור שירות זה.
 • במידה והספר קיים בצורה אלקטרונית, אך הקורא מעוניין לקבל אותו פיזית, ההזמנה בתשלום (ראה מחירון בסוף העמוד). 

איך מזמינים?

 • ההשאלה הבין-ספרייתית מתבצעת דרך טופס מקוון בקטלוג הספרייה תחת לשונית "השאלה בין ספרייתית".

לפני ביצוע ההזמנה יש להזדהות במערכת קטלוג הספרייה עם ת.ז וקוד האישי (שאיתו מזדהים במערכות האוניברסיטה)

 • להנחיות לביצוע הזמנת ספר פיזי או סריקת פרק מספר לחץ כאן.
 • להנחיות לביצוע הזמנת מאמר סרוק מתוך כתב העת לחץ כאן.
 • ניתן למלא טופס מודפס. הטפסים מצויים בכניסה למחלקת השאלה בינספרייתית.
 • לאחר הגעת הפריט יקבל המזמין הודעה בדוא"ל. הספר ימתין למזמין עד חודש מיום הגעתו; מאמר יישלח למזמין בדוא"ל.
 • כאשר המחלקה סגורה נא לפנות לדלפק ההשאלה אשר יוציאו בעבורכם את הספר מהמחלקה.

מה ניתן להזמין?

 • ספרים מספריות אוניברסיטאיות אחרות, מספריות המכללות, מספריות רשות הספריות (לא בקמפוס הר הצופים) ומחו"ל (כרגע שירות זה לא פועל בגלל מגבלות הקורונה),  אשר ניתנים להשאלה בספריית האם לשבוע ויותר
 • מאמרים מספריות אוניברסיטאיות וממכללות אחרות בארץ ומחו"ל.
 • לא ניתן להזמין סרטים, DVD ומיקרופילים.
 • לסריקת מאמרים מתוך אוסף ספריית הר הצופים בזמן קורונה נא למלא טופס מקוון .

 החזרת הספרים

 •  החזרת ספרים בתיבת ההחזרות בכניסה למחלקת השאלה בין ספרייתית. מועד החזרת הספר הוא 8 שבועות לאחר הגעתו, ללא הארכות.
 • אם הספר יידרש לפני כן, תישלח הודעה לקורא.
 • קורא שלא החזיר ספר בזמן - יחסמו זכויותיו בספרייה.
 • קורא שאיבד ספר יחוייב במחיר אשר יקבע ע"י הספרייה המשאילה. עד להסדרת התשלום יחסמו זכויות ההשאלה והארכה בספרייה.

מחירון עבור אלו שאינם זכאים לשירות בחינם

הזמנת ספר מהארץ

הזמנה מספריות אוניברסיטאיות – 16 ש"ח
הזמנה מספריות רשות הספריות באוניברסיטה העברית (לא מקמפוס הר-הצופים) – 10 ש"ח
הזמנה מספריות המכללות – 25 ₪

הזמנה מספריות בחו"ל -  עלות ההזמנה מהספריה המשאילה + דמי משלוח

הזמנת צילום מאמר מספריות אוניברסיטאיות בארץ או מספריות רשות הספריות שאינן בקמפוס הר-הצופים

20 ₪ (עד 50 עמודים) 50 ₪ (מעל 50 עמודים)

הזמנת צילום מאמר  מספר/כתב עת אלקטרוני מספריות אוניברסיטאיות בארץ או מספריות רשות הספריות שאינן בקמפוס הר-הצופים

20 ₪

הזמנת צילום מאמר מספריות המכללות בארץ
25 ₪

הזמנת צילום מאמר מחו"ל
25 ש"ח דמי טיפול + עלות המאמר (נקבעת על ידי הספרייה שממנה הוזמן הצילום).

אמצעי התשלום: חיוב מספר תקציב או כרטיס אשראי. אין אפשרות לשלם במזומן.

מגבלות זכויות יוצרים

ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה שלפי שיקוליה מפרה את חוק זכויות יוצרים.

כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

 

השאלת מחשבים וציוד

בעלי כרטיס קורא יכולים לשאול בדלפק ההשאלה את הפריטים הבאים:

מחשבים ניידים
משך ההשאלה: כל היום
מחשבים נייחים
נמצאים בכל קומות הספרייה.
זמינים לשימוש הקוראים בכל שעות פעילות הספרייה
כניסה באמצעות חשבון במערכת  Active Directory

אוזניות
להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס קורא
משך ההשאלה: כל היום
מקלדת USB בשפות שונות: עברית, אנגלית ,רוסית וערבית
משך ההשאלה: כל היום

עכבר  USB
משך ההשאלה: כל היום
מתאמים ל-VGA HDMI
לחיבור בין מחשבים ניידים למסכי  LCD
משך ההשאלה: כל היום

מטענים לטלפונים ניידים
משך ההשאלה: 3 שעות

מודם סלולארי
מיועד לסטודנטים היוצאים למילואים
להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס קורא בהצגת צו מילואים
משך ההשאלה: תקופת המילואים

מחשבונים
מחשבונים מדעיים ומחשבונים פיננסיים
משך ההשאלה: 3 שעות

מילון אלקטרוני – אוקספורד אנגלית/עברית ואנגלית/עברית/ערבית
משך ההשאלה: 3 שעות

ערכת ציוד משרדי לחדרי למידה בקבוצות: טושים ומחק ללוח
משך ההשאלה: כל היום

מסכי  LCD
נמצאים ברחבי הספרייה להודעות ובאזורי למידה בקבוצות

מחשוב ותקשורת

גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

שירות גישה מרחוק
גישה מרחוק לקהילת האוניברסיטה העברית למשאבים האלקטרוניים של הספרייה הכוללים מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים. שירות הגישה מרחוק מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.

חדש (בהרצה)! כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע ללא הזדהות בסמבה.
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

התחברות באמצעות שירות SAMBA VPN:

פתיחת חשבון לגישה מרחוק
רישום לשירות הגישה מרחוק מתבצע דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע של האוניברסיטה העברית בדף שכתובתו:
rap.huji.ac.il  
למידע נוסף היכנסו לאתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע: 
https://ca.huji.ac.il/book/חשבון-remote-access-ra

התחברות
לאחר יצירת קוד אישי וסיסמה, ישנן שתי דרכים להתחבר לשירות הגישה מרחוק:
1. ללא התקנת תוכנה, באמצעות התחברות ל 
Samba WebVPN
השירות מאפשר גלישה רק לחלק ממשאבי האוניברסיטה המקוונים.
שירות VPN חדש: Rumba

2. באמצעות התקנת תוכנת  Samba VPN Client
שירות הגישה מרחוק באמצעות התוכנה מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.
זוהי השיטה המומלצת להתחברות לשירות הגישה מרחוק.

כתובת דוא"ל לתמיכה:vpn@savion.huji.ac.il

גישה אלחוטית לאינטרנט
בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית יש כמה
רשתות אלחוטיות:
HUJI-guest – רשת פתוחה שמיועדת לאורחים ואינה מאפשרת גישה למשאבי האוניברסיטה המקוונים
Eduroam – פרויקט בינלאומי שמאפשר גישה לרשתות בכל האוניברסיטאות בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה של האוניברסיטה (חשבון RA)
HUJI-Dorm – רשת הקיימת בחלק ממעונות הסטודנטים בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים    MyPlace 
 תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים ולכונן האישי.

מידע נוסף / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב:
טלפון: 02-6585555  02-5883450

כתובת דוא"ל לתמיכה: ITHuji@savion.huji.ac.il

הדפסה, צילום וסריקה

לרשות הקוראים יש בספריות מדפסות ומכונות צילום בתשלום וסורקים ללא תשלום.

מדפסות
ניתן להדפיס ישירות ממחשבי הספרייה, ובאמצעות "הדפסת ענן" ניתן להדפיס ממחשבים ניידים ומטלפונים חכמים.
התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה של חברת "המפעיל".
לא מומלץ להשתמש בכרטיסי אשראי של חיוב מיידי מסוג "דיירקט".

מחירון הדפסות

מחירון צילומים

הדפסה רגילה – 15 אג' לדף

הדפסה דו-צדדית – 15 אג' לצד ראשון, 13 אג' לצד שני

הדפסה במדפסת צבעונית – 1 שקל לדף (לא ניתן להדפיס דו-צדדי ממדפסת צבעונית).

ניתן להדפיס עד סכום של 25 ₪ בכל הדפסה בתשלום בכרטיס אשראי

עמוד A4,   אג' 16

מחיר כרטיס צילום (לפני טעינה) – 4 ₪

 

הדפסת ענן הדפסה ממכשירים ניידים
הדפסת ענן (Mobile Print) מאפשרת לשלוח בדואר האלקטרוני מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם.

השולח יזוהה על פי כתובת הדוא"ל שלו. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח לאחת מן הכתובות שבטבלה. כל קובץ ימתין להדפסה עד שעתיים ואז יימחק מהמדפסת.

סוג הדפסה

קמפוס הר הצופים

שחור לבן

ms.bw@mail.huji.ac.il

שחור לבן דו-צדדי

ms.bw.duplex@mail.huji.ac.il

צבעוני

ms.color@mail.huji.ac.il

 

מכונות צילום
ברחבי הספרייה פרושות מספר מכונות צילום. התשלום בעזרת כרטיס אשראי או בכרטיס יעודי הניתן לרכישה בחדר הצילום או בשירותי משרד בקמפוס.

 

סורקים
ברחבי הספרייה ישנם כמה סוגים של סורקים:
סורק שטוח A4 - נמצאים ליד מחשבים ברחבי הספרייה.
סורק עילי - נמצא בחדר מדפסות בקומה 3.
סורק להזנה אוטומטית - נמצא בחדר מדפסות בקומה 3.

השימוש בסורק שטוח דורש כניסה באמצעות חשבון במערכת Active Directory.
סורקי הזנה אוטומטית שמאפשרים שליחה למייל וסריקה להחסן נייד ממוקמים בקומה 1 ובקומה -1.
כל הסורקים זמינים לשימוש הסטודנטים בכל שעות פעילות הספרייה.


מיקום מדפסות, סורקים ומכונות צילום
בקומת הכניסה לספרייה נמצאים חדר מדפסות בסמוך לכניסה וחדר צילום בסמוך לכיתת המחשבים. לרשות הקוראים מדפסות ומכונות צילום גם בקומות 2, 4, 5.
בכל קומות הספרייה פזורים לרשות הקוראים גם סורקים.

<embed>

אבידות ומציאות

האבדות הנמסרות למחלקת ההדרכה נרשמות ומועברות מדי ערב לאגף חירום וביטחון שאחראי על כלל האבדות בקמפוס.

אגף חירום וביטחון נמצא מחוץ לאוניברסיטה ליד הכניסה למנהרת האוטובוסים. טלפון: 02-5883000

עזרי נגישות

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה נמצאת במרכז קמפוס הר הצופים, בין בנייני הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי החברה. הכניסה לספרייה ולכל אולמות הקריאה נגישה לכיסאות גלגלים. 
דרכי הגישה לספרייה לאנשים עם מוגבלויות מפורטות במפת הקמפוס.

עזרי נגישות

כל תחנות העבודה באולם קריאה כתבי עת בקומת הכניסה (קומה 3) מצוידות במסכי 22 אינץ', המתאימים לאוכלוסייה בעלת קשיי ראייה.

בדלפק ההדרכה בקומה 3 ממוקמת מערכת הגברת קול לשימוש קוראים כבדי שמיעה.

בקומות 2 ו 3 ממוקמות שתי עמדות מחשב המצוידות באביזרי העזר הבאים:

שולחן מתכוונן

באמצעות שלט חשמלי, ניתן להתאים את גובה השולחן לצרכיהם של המשתמשים בכיסא גלגלים, וכן להתאימו לאנשים עם מוגבליות שונות, כגון בעיות גב או ראייה.

חומרה
המסך הגדול  מאפשר לאנשים בעלי ליקויי ראייה להתמקד בטקסט מוגדל ללא צורך בשימוש יתר של העכבר.

פריטים נוספים: אוזניות, מקלדת עם מקשים גדולים (גם עם כיסוי), עכברים מיוחדים.

מתג Buddy עם 2 כניסות
מתג Buddy עם 2 כניסות
מתג עם משטח גדול, קל לראות וקל להפעיל

עכבר ממותג עם שני שקעים עבור שני מתגים
עכבר ממותג עם שני שקעים עבור שני מתגים. מתאים למתקשים בהפעלת מתגי עכבר מובנים

microtrack mouse
עכבר Microtrack. מתאים לעבודה עם הסנטר ולגרפיקאים

trackmouse

עכבר USB PCTrack. עכבר עקיבה עם כדור ולחצנים גדולים , ארגונומי במיוחד, יציב על השולחן

עכבר ענק

עכבר לילדים. כדור עקיבה גדול במיוחד להנעה קלה של העכבר, עם הפרדת מקשי העכבר. דורש פחות שליטה מוטורית מעכבר רגיל

joystick

ידית משחק - Joystick - ארגונומי
מאפשרת הפעלה בתנוחה טבעית להקטנת העומס על השרירים ולמניעת הפרעות

מקלדת עם מקשים גדולים

מקלדת עם מקשים גדולים + מגן וכיסוי מגן המשפרים את היציבות.
 

   

תוכנה
בנוסף לתוכנות הספרייה השגרתיות (קטלוג, מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אופיס, דפדפן אינטרנט וכדומה), כל תחנות העבודה הציבוריות כוללות גם את התוכנות הבאות:
זום טקסט: תוכנה להגדלת הטקסט הנקרא על המסך.
קול קורא : תוכנה המקריאה טקסטים בעברית.
דיסלקציה: תוכנה העוזרת לציבור שסובלים מבעייה זו.
בתחנת העבודה הותקן גם המילון הממוחשב בבילון.

הדפסה, סריקה וצילום
מכונות הדפסה, סריקה וצילום נמצאות בסמוך לתחנת העבודה.
אם יש לכם שאלות ו/או בקשות, ואם הינכם מעוניינים בעזרים נוספים, אנא צרו קשר עם
שרה גרוסוולד ( saragr@savion.huji.ac.il)              טלפון: 02-5882134 פקס: 02-5322435