השאלה בינספרייתית- הוראות השאלה

הנחיות להזמנת פריטים בהשאלה בין-ספרייתית

 כדי לבצע הזמנה יש להכנס לקטלוג הספרייה, להקיש על "כניסה לחשבון המשתמש" ולהזדהות. ההזדהות היא באמצעות קוד אישי, המשמשת סיסמת כניסה לאתר המודל, למאגרי המידע ולקטלוג. בכניסה לקטלוג יש להקיש על "השאלה בין-ספרייתית" בראש העמוד.

11

 

בטופס ההזמנה יש לבצע את הפעולות הבאות:

לבחור ספרייה מתאימה או להתעלם אם זה לא מופיע

22

לבחור את סוג פורמט ההזמנה:

         ספר או פרק מספר: להזמנת ספר או סריקת עמודים מספר

         מאמר מכתב עת: להזמנת סריקת מאמר מכתב עת

בשדה "פרטי משלוח" יש לבחור "פיזי" להזמנת ספר או "דיגיטלי" להזמנת סריקה של פרק מספר / מאמר מכתב עת.

 

לאחר מכן יש למלא את פרטיהם המלאים של הספר או המאמר. יש לקרוא ולאשר את תנאי זכויות היוצרים ולשלוח את הטופס בהקלקה על "הזמנה".

33

המערכת תאשר את ביצוע ההזמנה על ידי ההודעה

44

למעקב אחר הטיפול בהזמנה בכרטיס בספרייה , יש להקיש על שם המשתמש הנמצא בסרגל העליון של הקטלוג, לבחור בכרטיס ספרייה ולהקיש על לשונית ההזמנות

55

 

66