שירותי הספרייה

85314bb2d770ffd19502501bb3fc2783

הדרכה ויעץ

מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות לכל באי הספרייה. ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.
הספרייה מקבלת בברכה את כל הבאים והבאות בשעריה.

מחשבים ייעודיים לחיפוש בקטלוג ולהזמנת חדרים נמצאים בקומת הכניסה ובקומה 1- ופתוחים לקהל הרחב.
כל קומות הספרייה מחוברות לרשת האלחוטית "HUJI-guest".
הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.
השימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וסיסמה.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לצוות מחלקת ההדרכה.
טלפון: 02-6584376
כתובת דוא"ל: jslref@savion.huji.ac.il

טופס "שאל את הספרן"
טופס הזמנת הדרכה

מדריכים להכרת משאבי הספרייה לפי תחומים

כתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. מומלץ להתייעץ עם המרצה על שיטת הציטוט הרצויה.

מדריך עזר לשיטות ציטוט

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה
התוכנות מסייעות בארגון המקורות הביבליוגרפיים הנדרשים לכתיבת עבודות ומאמרים. משתמשי האוניברסיטה העברית נהנים מגישה לתוכנת Sciwheel (לשעבר F1000)  ולתוכנת EndNote Web. הגישה מתאפשרת ממחשבי האוניברסיטה או באמצעות שירות "גישה מרחוק".
ניתן להיעזר ללא תשלום גם בתוכנות ניהול ביבליוגרפיה אחרות לדוגמה Mendeley או Zotero.

קורס "הכרת משאבי הספרייה"
סטודנטים לתואר ראשון מחויבים בקורס "הכרת משאבי הספרייה". הגישה לקורס היא באמצעות "מודל".

לפרטים נוספים
 

נוהלי השאלה

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-6584376
כתובת דוא"ל: jslcir@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

אין הארכה אוטומטית למחשבים ניידים וציוד אלקטרוני.
הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת פריטים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-     הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא
-     קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-    הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-    קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-    בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של ספריית הרמן למדעי הטבע. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים דרך חריץ בדלת הספרייה.

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.

חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן לשנת הלימודים הנוכחית או תעודה מזהה*

עד 100 ספרי עיון וספרי קריאה, מתוכם עד 12 ספרי לימוד

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד ארעי + חוזה העסקה

 

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי האוניברסיטה העברית

 

סגל ההוראה באוניברסיטה העברית/חוקרים אורחים

כרטיס מרצה או אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה + תעודה מזהה

 

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית + מכתב ערבות ממקום העבודה + תשלום שנתי **

עד 10 ספרי עיון וספרי קריאה (אין אפשרות לשאול ספרי לימוד ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים אלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי

באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

 

קוראי חוץ בתשלום

מכתב ערבות ממקום העבודה או מוסד הלימודים + תשלום מנוי שנתי ***

 

שומע חופשי

תעודת "שומע חופשי" + תעודה מזהה

 

המכון הגיאולוגי

רשימת העובדים במכון נשלחת למייל ממזכירת המכון

 

קורסי חוץ של האוניברסיטה – מכון מגיד

מכתב ערבות של המכון/החוג שאליו משתייך הקורא

 

* יצורף אישור לימודים אם הסטודנט אינו רשום במערכת הספריות
-          כרטיס סטודנט שמונפק במדור חשבונות סטודנטים עם מדבקה תיקוף לשנת הלימודים
-          במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים
** כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית ניתן לקבל במשרד הבוגרים (טל': 02-5882890)
דמי מנוי: לשנה 480 ₪, לחצי שנה 240 ₪.
*** דמי המנוי השנתי עבור קוראי חוץ משתנה בהתאם לסוג המנוי:
-          גורם פרטי – דמי שימוש לשנה 650 ₪, לחצי שנה 325 ₪
-          סטודנטים שלומדים במכללות בירושלים – דמי שימוש לשנה 480 ₪, לחצי שנה 240 ₪
-          מדענים פנסיונרים – דמי שימוש לשנה 300 ₪, לחצי שנה 150 ₪ + הצהרת ערבות אישית

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרי לימוד

3 ימים*

ספרי מחקר וסדרות

שבוע*

ספרי קריאה

שבוע

מילונים**, ספרי יעץ ואנציקלופדיות

לא להשאלה 

אייפדים

שבוע

מחשבים ניידים

יום אחד בתוך הספרייה / שבוע מחוץ לספרייה

מטענים לפלאפונים

יום אחד בתוך הספרייה

מתאמים למסך

יום אחד בתוך הספרייה

 

אוזניות, עכברים, מקלדות, מילוניות**, לוחות מחיקים

יום אחד בתוך הספרייה

כתבי עת בעברית ובלועזית

לא להשאלה

*פריטים המסומנים באדום אינם ניתנים להשאלה
** אפשר להשאיל מילונית אלקטרונית או מילון מחוץ לספרייה לשעת מבחן בלבד.

השאלה בינספרייתית

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר להזמין מספריות רשות הספריות ומספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם ספרים ומאמרים מתוך ספרים וכתבי עת.
מי יכול להזמין?
סגל ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית.

השירות ניתן בחינם  לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי.
שומעים חופשיים וקוראי חוץ בתשלום אינם נכללים בשירות החינמי והשירות עבורם הוא בתשלום.
הזמנת ספרים ומאמרים הנמצאים בספרייה אינם ניתנים בחינם והשירות בתשלום.


מגבלות זכויות יוצרים
ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

 

ליצירת קשר
טלפון: 02-6584376
כתובת דוא"ל: jslill@savion.huji.ac.il

שעות קבלת קהל: בכל שעות פעילות הספרייה.

תעריפי הזמנות (להזמנות שאינן כלולות בשירות החינמי):

הזמנת ספר מהארץ
הזמנה מספריות אוניברסיטאיות – 16 ש"ח
הזמנה מספריות רשות הספריות באוניברסיטה העברית – 10 ש"ח
הזמנה מספריות המכללות – 25 ₪

הזמנת צילום מאמר מספריות אוניברסיטאיות בארץ או מספריות רשות הספריות
עד 50 עמודים – 20 ש"ח
מעל 50 עמודים – 50 ש"ח

הזמנת צילום מאמר מספריות המכללות בארץ
25 ₪ דמי טיפול + 8 ש"ח עבור כל 10 עמודים

הזמנת צילום מאמר מחו
25 ש"ח דמי טיפול + עלות המאמר (נקבעת על ידי הספרייה שממנה הוזמן הצילום).

אמצעי התשלום: העברה בנקאית. יש לפנות למייל jslcir@savion.huji.ac.il בכדי לקבל את פרטי חשבון הבנק.

אופן ההזמנה

שימו לב: ייתכן שכתב העת או הספר הנדרש נמצא בספרייה. מומלץ לבדוק בקטלוג לפני ההזמנה.

לביצוע הזמנה יש למלא טופס מקוון:

טופס הזמנה השאלה בין-ספרייתית

הודעה על הגעת ההזמנה תישלח בדוא"ל.

צילומי מאמרים יישלחו בקובץ PDF לתיבת הדוא"ל.

 קנסות
-         קורא שהזמין צילום או ספר בהשאלה בין-ספרייתית ולא לקח אותו יחויב בעלות ההזמנה
-         קורא שלא החזיר ספר נדרש, יחסמו זכויות ההשאלה וההארכה שלו בספרייה
-         קורא שאיבד ספר יחויב בתשלום שאת עלותו תקבע הספרייה המשאילה. עד להסדרת התשלום יחסמו זכויות ההשאלה וההארכה של הקורא בספרייה.

השאלת מחשבים וציוד

iPads

להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט בפקולטה למדעי הטבע
משך ההשאלה: שבוע, ללא הארכה

מחשבים ניידים

השאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

* חדש! - השאלת מחשבים ניידים למשך שבוע מחוץ לספרייה

מחשבים נייחים

נמצאים בקומה 1, בקומה 1- ובאולם לובין
זמינים לשימוש הסטודנטים בכל שעות פעילות הספרייה
כניסה באמצעות חשבון במערכת Active Directory

אוזניות

להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

מקלדת USB

להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

עכבר USB

להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

מתאמים ל-VGA

לחיבור בין מחשבים ניידים למסכי LCD
להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

מטענים לטלפונים ניידים

להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך הספרייה

מודם סלולרי

מיועד לסטודנטים שיוצאים למילואים
להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט בהצגת צו מילואים
משך ההשאלה: תקופת המילואים

מחשבונים

מחשבונים מדעיים ומחשבונים פיננסיים
להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

מילון אלקטרוני אוקספורד

להשאלה בדלפק ההשאלה לבעלי כרטיס סטודנט
משך ההשאלה: כל היום בתוך בניין הספרייה

מסכי LCD

המסכים נמצאים בחדרי הלימוד בקומה 1 ובקומה 1- ובחלל הפתוח בקומה 1
למסכים אפשר לחבר מחשב נייד
זמינים לשימוש הסטודנטים בכל שעות פעילות הספרייה

סורקים

סורק שטוח וסורק הזנה אוטומטית נמצאים בקומה 1-
שימוש בסורק מצריך כניסה באמצעות חשבון במערכת Active Directory
סורקי הזנה אוטומטית שמאפשרים שליחה ישירות למייל וסריקה ישירה להחסן נייד נמצאים בקומה 1 ובקומה 1-
זמינים לשימוש הסטודנטים בכל שעות פעילות הספרייה

מדפסות

מדפסות שחור לבן דו-צדדי נמצאות בקומה 1, בקומה 1- ובקומת הספרים
עלות הדפסה: 15 אג' צד אחד, 13 אג' דו-צדדי
התשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה שאפשר לרכוש במכונה בקומה 1-

מכונות צילום

נמצאות בקומה 1 בחדר המדרגות ובקומה 1- באולם הספרים
זמינות לשימוש הסטודנטים בכל שעות פעילות הספרייה
עלות צילום: 17 אג' לעמוד
התשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס צילום שאפשר לרכוש בשירותי משרד, בבניין המנהלה בכניסה לקמפוס, עד השעה 16:00

 

הדפסה, צילום וסריקה

לשימוש הקוראים יש בספריות מדפסות ומכונות צילום בתשלום וסורקים ללא תשלום.

הדפסה
בספרייה עומדות לרשות הסטודנטים שלוש מדפסות שחור-לבן: מדפסת אחת בחדר המדרגות שבקומה 1 ושתי מדפסות בקומה 1-.
הדפסה בצבע מתאפשרת בחוות המחשבים שבבניין שפרינצק.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס הדפסה. (את כרטיס ההדפסה רוכשים ומטעינים במכונות שבחדר צילום בקומה 1-).

מחירון הדפסות

מחירון צילומים

הדפסה רגילה – 15 אג' לדף

הדפסה דו-צדדית – 15 אג' לצד ראשון, 13 אג' לצד שני

הדפסה במדפסת צבעונית – 1 שקל לדף (לא ניתן להדפיס דו-צדדי ממדפסת צבעונית).

ניתן להדפיס עד סכום של 25 ₪ בכל הדפסה בתשלום בכרטיס אשראי

עמוד A4,   אג' 16

מחיר כרטיס צילום (לפני טעינה) – 4 ₪

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה של חברת "המפעיל".
לא מומלץ להשתמש בכרטיסי אשראי של חיוב מיידי מסוג "דיירקט".

ניתן להדפיס ישירות ממחשבי הספרייה, או באמצעות "הדפסת ענן".

הדפסת ענן הדפסה ממכשירים ניידים
הדפסת ענן (Mobile Print) מאפשרת לשלוח בדואר האלקטרוני מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם.
השולח יזוהה על פי כתובת הדוא"ל שלו. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח לאחת מן הכתובות שבטבלה. כל קובץ ימתין להדפסה עד שעתיים ואז יימחק מהמדפסת.

סוג הדפסה

קמפוס אדמונד י. ספרא

שחור לבן

ejs.bw.sim@mail.huji.ac.il

שחור לבן דו-צדדי

ejs.bw.dup@mail.huji.ac.il

צבעוני (המדפסת נמצאת בבניין שפרינצק)

ejs.color@mail.huji.ac.il

 

סריקה
בספרייה יש כמה סוגים של סורקים: סורק שטוח 3A וסורקים בהזנה אוטומטית שנמצאים בקומה 1- ובקומה 1.
השימוש בסורק שטוח דורש כניסה באמצעות חשבון במערכתActive Directory .
סורקי הזנה אוטומטית שמאפשרים שליחה למייל וסריקה להחסן נייד ממוקמים בקומה 1 ובקומה 1-.
כל הסורקים זמינים לשימוש הסטודנטים בכל שעות פעילות הספרייה.

צילום
שתי מכונות צילום ממוקמות בספרייה במסדרון של קומה 1 ובקומה 1- באולם הקריאה. התשלום באמצעות כרטיס אשראי או כרטיסי צילום.

מחשוב ותקשורת

גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

שירות גישה מרחוק
גישה מרחוק לקהילת האוניברסיטה העברית למשאבים האלקטרוניים של הספרייה הכוללים מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים. שירות הגישה מרחוק מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.

חדש (בהרצה)! כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע ללא הזדהות בסמבה.
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

התחברות באמצעות שירות SAMBA VPN:

פתיחת חשבון לגישה מרחוק
רישום לשירות הגישה מרחוק מתבצע דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע של האוניברסיטה העברית בדף שכתובתו:
rap.huji.ac.il  
למידע נוסף היכנסו לאתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע: 
https://ca.huji.ac.il/book/חשבון-remote-access-ra

התחברות
לאחר יצירת קוד אישי וסיסמה, ישנן שתי דרכים להתחבר לשירות הגישה מרחוק:
1. ללא התקנת תוכנה, באמצעות התחברות ל 
Samba WebVPN
השירות מאפשר גלישה רק לחלק ממשאבי האוניברסיטה המקוונים.
שירות VPN חדש: Rumba

2. באמצעות התקנת תוכנת  Samba VPN Client
שירות הגישה מרחוק באמצעות התוכנה מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.
זוהי השיטה המומלצת להתחברות לשירות הגישה מרחוק.

כתובת דוא"ל לתמיכה:vpn@savion.huji.ac.il

גישה אלחוטית לאינטרנט
בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית יש כמה
רשתות אלחוטיות:
HUJI-guest – רשת פתוחה שמיועדת לאורחים ואינה מאפשרת גישה למשאבי האוניברסיטה המקוונים
Eduroam – פרויקט בינלאומי שמאפשר גישה לרשתות בכל האוניברסיטאות בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה של האוניברסיטה (חשבון RA)
HUJI-Dorm – רשת הקיימת בחלק ממעונות הסטודנטים בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים    MyPlace 
 תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים ולכונן האישי.

מידע נוסף / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב:
טלפון: 02-6585555  02-5883450

כתובת דוא"ל לתמיכה: ITHuji@savion.huji.ac.il

אבידות ומציאות

אבדות יועברו לדלפק ההשאלה ולאחר מכן יועברו לאגף חירום וביטחון שאחראי על כלל האבדות בקמפוס אדמונד י' ספרא.
אגף חירום וביטחון נמצא ליד רציף האוטובוסים בכניסה לקמפוס.
על בעל האבדה לפנות אל אגף הביטחון ולמסור את תיאור הפריט שאבד.
טלפון האגף: 02-6585000

מומלץ לבדוק גם בקבוצת הפייסבוק "אבידות ומציאות האוניברסיטה העברית קמפוס גבעת רם"

 

נגישות בספרייה

הגעה לספרייה
ספריית הרמן למדעי הטבע נמצאת במרכז הקמפוס ע"ש אדמונד י. ספרא בגבעת רם. 
אפשר להגיע לספרייה בכיסא גלגלים מהכניסה הראשית של הקמפוס או דרך בניין הספרייה הלאומית.
הכניסה הראשית לבניין מותאמת למשתמשים בכסא גלגלים. 
כל אזורי השירות בספרייה נגישים גם למוגבלי תנועה.
גובהם של דלפק ההשאלה ושל דלפק היעץ מתאים ליושבים בכסאות גלגלים. 
מעלית 
המעלית מגיעה לכל אולמות הקריאה (מלבד לקומה 2-).
שרותי נכים 
בכל הקומות יש תאי שירותים שמותאמים לנכים.

 

עזרי נגישות

בקומה 1- יש עמדת עבודה מונגשת הכוללת:

שולחן מתכוונן, שניתן להתאימו ליושב על כיסא גלגלים.

מכשיר טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) להגדלה  Clear View HD24

מחשב שכולל תוכנת הקראת טקסט  בעברית  AlmaReader

ותוכנת ZOOMText להגדלת טקסט ללקויי ראיה.