ספריית הרמן למדעי הטבע - פנייה כללית

שירות יעץ עבור סגל אקדמי, סטודנטים ועובדי קמפוס הפקולטה למדעי הטבע:

» הדרכה בגישה למשאבי הספרייה

» הצעות למקורות מחקר

» ייעוץ במציאת מידע וחומר מדעי

A Reference service for faculty, students and staff of the Givat Ram Science Campus:

» Help in accessing library resources

» Suggestions for research resources

» Advice in locating scientific information and documents

 

* מעמד אחר / Status other