שירותי הספרייה

הדרכה ויעץ

מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות לכל מי ששייך לאוניברסיטה העברית. ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.
הספרייה מקבלת בברכה את כל הבאים והבאות בשעריה.

מחשבים ייעודיים לחיפוש בקטלוג פזורים ברחבי הספרייה ופתוחים לקהל הרחב.
כל קומות הספרייה מחוברות לרשת האלחוטית "HUJI-guest".
הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.
השימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וסיסמה.
הספרייה מקיימת הדרכות היכרות עם הספרייה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים בתחילת כל שנת לימודים. כמו כן, בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לצוות ההדרכה. במהלך הגשת ראשי פרקים והגשת עבודה בקורס "כתיבה ומחקר במשפט" יינתן בספרייה יעץ אישי ובתיאום מראש.

עמדת יעץ פעילה בכל יום בשנת הלימודים בקומת הכניסה לספרייה בין השעות 16:00-11:00. לתיאום פגישה אישית ב-ZOOM שלחו אימייל ל: law.library@mail.huji.ac.il 
במקרים של שינוי בשעות היעץ תתפרסם הודעה באתר הספרייה ובכל ערוצי ההתקשרות עם הספרייה.

כתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. מומלץ להתייעץ עם המרצה על שיטת הציטוט הרצויה.
השיטה העיקרית בתחום המשפטים היא שיטת ציטוט אחיד (הספר הסגול בעברית) ושיטת ה-BLUEBOOK לציטוט מקורות לועזיים.
שיטת הציטוט המקובלת בקרימינולוגיה היא APA.
ניתן להיעזר במדריך הדרכה בעריכת ציטוט בסגנון ה-BLUEBOOK ובציטוט אחיד
עותקים של הספר נמצאים בדלפק ההשאלה וחלקם ניתנים להשאלה.

בקומה העליונה ישנה עמדה בה ניתן להתחבר לגרסה המקוונת של ה-BLUEBOOK. לקבלת גישה, יש לגשת לדלפק ההשאלה.
להכוונה בציטוט ניתן לפנות גם לצוות הספרייה.

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה
התוכנות מסייעות בארגון המקורות הביבליוגרפיים הנדרשים לכתיבת עבודות ומאמרים. משתמשי האוניברסיטה העברית נהנים מגישה לתוכנת Sciwheel (לשעבר F1000)  ולתוכנת EndNote Web. הגישה מתאפשרת ממחשבי האוניברסיטה או באמצעות שירות "גישה מרחוק".
ניתן להיעזר ללא תשלום גם בתוכנות ניהול ביבליוגרפיה אחרות כמו: Mendeley או Zotero.

 

ליצירת קשר
טלפון: 02-5882587
ווטסאפ: 054-8820158 (בימים א'-ה' בין השעות 15:00-09:00)
כתובת דוא"ל: law.library@mail.huji.ac.il
פייסבוק: https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/

נוהלי השאלה

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-5881086
כתובת דוא"ל: leak@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-     הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס קורא.
-     קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-     הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-     קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד.
-     בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים:
-    ספריית הרמן למדעי הטבע, ספריית משפטים, ספריית רפואה – דרך חריץ בדלת הספרייה
-    ספריית הר הצופים, ספריית חקלאות – בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה
-    ספריית חינוך – באשנב הנמצא בדלת שליד המדרגות היורדות, אחרי מזכירות ביה"ס לחינוך
-    ספריית מתמטיקה – בתיבת ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן*

עד 50 ספרים מהאוסף הכללי

ועד שני ספרים שמורים

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד

ארעי** + חוזה העסקה

 

גמלאי האוניברסיטה

כרטיס גמלאי

 

סגל ההוראה באוניברסיטה או חוקרים אורחים

כרטיס מרצה/ אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

עד 50 ספרים מהאוסף הכללי ועד 3 ספרים שמורים למשך 3 ימים

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה + תשלום שנתי (480 ₪)

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

 

 

* כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
- סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
- סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר ועליהם לעדכן את תוקף כרטיס הקורא בספרייה.
- במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

** כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו בספרייה כל שנה.

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

תקופות השאלה שונות: שבוע, שלושה ימים, לא להשאלה

ספרים שמורים

בין השעות 09:30-15:30 לשימוש בתוך הספרייה בלבד.

במשך השבוע השאלה ללילה: מהשעה 16:00 עד למחרת בשעה 11:30.

השאלה לסוף שבוע: מיום חמישי בשעה 14:00 ועד יום ראשון בשעה 12:00.

לא ניתן להאריך ספרים שמורים.

ניתן לשאול ספרים שמורים עם מדבקה אדומה ללילה בלבד, רבע שעה לפני סגירת הספרייה, ולהחזירם למחרת עד 09:00.

כתבי עת בעברית ובלועזית

לא להשאלה

 

 

השאלה בינספרייתית

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר לסגל ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית להזמין מספריות רשות הספריות ומספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם ספרים ומאמרים לצורכי מחקר והוראה.
השירות ניתן ללא עלות על הזמנת חומר מאוניברסיטאות בארץ בלבד.

הזמנה של ספר או מאמר  ממכללות בארץ כרוכה בתשלום:

 הזמנה של ספר – 25 ₪.

הזמנה של מאמר - 25 ₪ דמי טיפול + 8 ש"ח עבור כל 10 עמודים.

אמצעי תשלום

ניתן לשלם על ההזמנה באמצעות: כרטיס אשראי, מזומן או מספר תקציב (למורשים בלבד).

שימו לבייתכן שכתב העת או הספר הנדרש נמצא בספרייה. מומלץ לבדוק בקטלוג לפני ההזמנה.
אופן ההזמנה
כל הזמנה שהספרייה טיפלה בה תחויב בתשלום גם אם הקורא אינו זקוק לה עוד. אי תשלום עבור השירות ימנע מן הקורא מתן שירותים ספרייתיים.

הודעה על הגעת הספר לספרייה תישלח בדוא"ל. מאמר יישלח כקובץ PDF  בדוא"ל.

לביצוע ההזמנה יש למלא טופס מקוון. למילוי הטופס, לחצו כאן.

קנסות

  1. במקרה של אי החזרת ספר שהוזמן בהשאלה בין-ספרייתית במועדו, הקורא לא יהיה רשאי לשאול ספרים נוספים ולא תינתן אפשרות הארכה לספרים שכבר הושאלו.
  2. קורא שאיבד ספר ייאלץ לשלם את העלות שלו ועד ביצוע תשלום, הקורא לא יהיה רשאי לשאול ספרים נוספים ולא תינתן אפשרות הארכה לספרים שכבר הושאלו.

 

מגבלות זכויות יוצרים
ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

 

ליצירת קשר
טלפון: 02-5881086
כתובת דוא"ל: leak@savion.huji.ac.il

השאלת מחשבים וציוד

השאלת ציוד בדלפק השאלה
- מחשב נייד: כולל כבל חשמלי ועכבר
- אוזניות
- שלטים לטלוויזיות לחדרי למידה בקבוצות – ניתן לשאול עד שעתיים בכל פעם, 3 פעמים בשבוע
- כבל רשת HDMI (לחיבור מחשב נייד לציוד שנמצא בחדרי למידה בקבוצות) – ניתן לשאול עד שעתיים בכל פעם, 3 פעמיים בשבוע

* השירות מיועד לקוראים בעלי כרטיס קורא בתוקף

מחשוב ותקשורת

גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

שירות גישה מרחוק
גישה מרחוק לקהילת האוניברסיטה העברית למשאבים האלקטרוניים של הספרייה הכוללים מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים. שירות הגישה מרחוק מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.

 

OneHUJI - כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע ללא הזדהות בסמבה
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

 

התחברות באמצעות חשבון לגישה מרחוק (נחוץ לשירותי VPN, לרשת Eduroam ולמאגרים שלא מתחברים באמצעות OneHUJI)

פתיחת חשבון לגישה מרחוק
רישום לשירות הגישה מרחוק מתבצע דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע של האוניברסיטה העברית בדף שכתובתו:
rap.huji.ac.il  
למידע נוסף היכנסו לאתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע: 
https://ca.huji.ac.il/book/חשבון-remote-access-ra

התחברות
לאחר יצירת קוד אישי וסיסמה, ישנן שתי דרכים להתחבר לשירות ה-VPN:
1. שירות VPN חדש: Rumba 

2. שירות ה-Samba VPN  הותיק:
להדרכה ולהתקנת התוכנה

כתובת דוא"ל לתמיכה:vpn@savion.huji.ac.il

 

גישה אלחוטית לאינטרנט
בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית יש כמה
רשתות אלחוטיות:
HUJI-guest – רשת פתוחה שמיועדת לאורחים ואינה מאפשרת גישה למשאבי האוניברסיטה המקוונים
Eduroam – פרויקט בינלאומי שמאפשר גישה לרשתות בכל האוניברסיטאות בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה של האוניברסיטה (חשבון RA)
HUJI-Dorm – רשת הקיימת בחלק ממעונות הסטודנטים בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה

 

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים    MyPlace 
 תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים ולכונן האישי.

מידע נוסף / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב.

הדפסה, צילום וסריקה

לשימוש הקוראים יש בספריות מדפסות ומכונות צילום בתשלום וסורקים ללא תשלום.

מדפסות
ניתן להדפיס ישירות ממחשבי הספרייה ובאמצעות "הדפסת ענן" ניתן להדפיס ממחשבים ניידים ומטלפונים חכמים.
התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה של חברת "המפעיל".
לא מומלץ להשתמש בכרטיסי אשראי של חיוב מיידי מסוג "דיירקט".

 

הדפסת ענן הדפסה ממכשירים ניידים
הדפסת ענן (Mobile Print) מאפשרת לשלוח בדואר האלקטרוני מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם.
השולח יזוהה על פי כתובת הדוא"ל שלו. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח לאחת מן הכתובות שבטבלה. כל קובץ ימתין להדפסה עד שעתיים ואז יימחק מהמדפסת.

סוג הדפסה

קמפוס הר הצופים

שחור לבן

ms.bw@mail.huji.ac.il

 

צילום
מכונת צילום נמצאת בקומת הכניסה ליד דלת הכניסה. עוד מכונת צילום נמצאת בקומה התחתונה ליד "מועדון הסטודנטים". שתי המכונות פועלות באמצעות כרטיס אשראי.

סריקה
סורק לשימוש הסטודנטים נמצא בקומת הכניסה בקרלים ליד כתבי העת בעברית והשימוש בו בחינם.

הדפסה
בקומת הכניסה של הספרייה יש שתי מדפסות שחור-לבן שממוקמות ליד דלת הכניסה וליד כתבי העת בעברית.