פירסומי חוקרים

מדוע חשוב למוסד אקדמי שחוקריו יחזיקו ב"תעודת זהות"?

מוסדות אקדמיים מקבלים תקצוב בין היתר על פי מדידת כמות הפרסומים המדעיים של חוקריהם. ציטוטים מפרסומי החוקרים מראים את מידת ההשפעה של מוסד אקדמי בקהילה המדעית. כמו כן, כיום מייחסים חשיבות לא מבוטלת לנושא הנראות – Visibility של מוסד אקדמי.

על מנת לספור פרסומים ולשייכם באופן מדוייק למחבר ולמוסד אליו הוא משתייך, ולהמנע מטעויות הנובעות ממופעים שונים של שם המוסד והמחבר, נעזרים במערכת הבנויה לכך. האוניברסיטה העברית בחרה לצורך זה את ORCID .

מדריך הרשמה ל- ORCID