פירסומי חוקרים

האוניברסיטה העברית, בשיתוף פעולה עם ות"ת ואוניברסיטאות המחקר בארץ, מתחילה לרכז ולאגם נתונים על מחקרי ופרסומי חוקריה  

במערכת CRIS (Current Research Information System) ייעודית.

ריכוז הנתונים יסייע בהגברת הנראות של חוקרי האוניברסיטה ובקידום הקשרים הבין-לאומיים של החוקרים ושל האוניברסיטה.

כשלב ראשון בתהליך הטמעת מערכת ה-CRIS, אנו מטמיעים את מערכת ORCID, מזהה חד-חד ערכי לחוקרים המשמש להגשת מאמרים, להגשה לקרנות וכדומה. פרטים נוספים כאן.