תמיכה במחקר

הדרכה:

תעודת זהות לחוקר - ORCiD

איסוף תוצרי מחקר

פרסום בגישה פתוחה - Open Access

הסכמים עם מו"לים לפרסום בגישה פתוחה

מדדי תוצרת מחקרית

היכן לפרסם והיכן לא לפרסם

דירוגים בין-לאומיים

יצירת קובץ פרסומים להעלאה לאתר חוקר ב-OpenScholar

זכויות יוצרים

פטנטים

מדעי הרוח הדיגיטליים

השאלה בין ספרייתית

הספריות מספקות מידע ומגוון שירותים לתמיכה במחקר ובפרסומים מחקריים:

 

  תעודת זהות לחוקר - ORCiDORCID

מערכת ORCID יוצרת מזהה חד-חד-ערכי לכל חוקר שנרשם אליה, ובכך מאפשרת לקשר באופן אמין בין פרסומים, חוקרים, ומוסדות אקדמיים.

איסוף תוצרי מחקר:

השימוש במערכת ORCID הנו חלק ממהלך כולל של האוניברסיטה העברית, ות"ת, ושאר האוניברסיטאות בארץ ליצירת מערכת שתרכז נתונים על הפעילות האקדמית של החוקרים באוניברסיטאות בארץ. בחודשים אלו האוניברסיטאות בארץ נערכות להטמיע את מערכת PURE, שנועדה לאיסוף פרסומים ומחקרים ממאגרי מידע שונים.

 

  פרסום בגישה פתוחה - Open Access 

מאמר שמפורסם בגישה פתוחה הוא מאמר שכל אדם יכול לגשת אליו באופן מלא ללא תשלום דרך האינטרנט.
ישנן שתי שיטות עיקריות לפרסם מאמר בגישה פתוחה:

  • Gold Open Access: בשיטה זו מחברי המאמר הם אלו שאחראים לתשלום למו"ל, שמנגיש את המאמר באופן מידי.
  • Green Open Access: בשיטה זו המאמר מפורסם בכתב עת, והופך לנגיש רק לאחר "תקופת אמברגו" שאורכה מספר חודשים. גישת המסלול הירוק מתייחסת גם לפרסום של מאמר במאגר אוניברסיטאי שנגיש לכלל הציבור. פרסום בשיטה כזו נעשה לפני ביצוע ביקורת עמיתים (Peer Review).

מו"לים וכתבי עת שונים משתמשים בשיטות שונות לפרסום בגישה פתוחה.

 

הסכמים עם מו"לים לפרסום בגישה פתוחה:

האוניברסיטה העברית פועלת ליצירת הסכמים ושיתופי פעולה שיקלו על חוקריה לפרסם בגישה פתוחה.

מדריך למידע על הסכמים קיימים, כולל אנשי קשר בספריות לפרסום בגישה פתוחה, ועל פרסום בגישה פתוחה בכלל:

הסכמים של האוניברסיטה העברית עם המו"לים לפרסום בגישה פתוחה

 

מדדי תוצרת מחקרית

מדריך לכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

היכן לפרסם    היכן לא לפרסם

 

דירוגים בין-לאומיים

מדריך לחברות שמדרגות מוסדות להשכלה גבוהה לפי מדדים שונים. לכל מדד כזה יש מתודולוגיה ונוסחאות משלו.

 

יצירת קובץ פרסומים להעלאה לאתר חוקר ב-OpenScholar

מדריך להעלאת רשימה של פרסומים לאתר חוקר/ת ב-OpenScholar.