שירותי הספרייה

הדרכה ויעץ

הספרייה מקבלת בברכה את כל הבאים והבאות בשעריה.
מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות לכל באי הספרייה. ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.

כל קומות הספרייה מחוברות לרשת האלחוטית "HUJI-guest".
הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.
השימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וסיסמה.
רופאים ואנשי צוות מבית החולים "הדסה" זכאים לקבל שם משתמש וססמה (משתנה בכל יום) לשימוש במחשבי קומת הכניסה.

ליצירת קשר
טלפון: 02-6758790, 02-6758795, 02-6758223
כתובת דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

הדרכה בחיפוש במשאבי הספרייה
מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות שכוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.
צוות ההדרכה יושב בקומת הכניסה ובקומה 2.
הדרכת קבוצות על השימוש במשאבי הספרייה ניתנת בתיאום מראש.
להזמנת הדרכה יש לתאם עם דרורה, ראש מדור קוראים:
בטלפון: 02-6758795 (פנימי 88795)
או בדוא"ל: droras@savion.huji.ac.il

כתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. הבחירה בשיטה המתאימה במדעי הרפואה
תלויה בתחום התוכן, בפלטפורמת הפרסום, בסוג הפרסום וכו'. מומלץ להשתמש באחת מן התוכנות לניהול ביבליוגרפיה כמו: Mendeley או EndNote Web.


תוכנות לניהול ביבליוגרפיה
התוכנות מסייעות בארגון המקורות הביבליוגרפיים הנדרשים לכתיבת עבודות ומאמרים. משתמשי האוניברסיטה העברית נהנים מגישה לתוכנת Sciwheel (לשעבר F1000)  ולתוכנת EndNote Web. הגישה מתאפשרת ממחשבי האוניברסיטה או באמצעות שירות "גישה מרחוק".
ניתן להיעזר ללא תשלום גם בתוכנות ניהול ביבליוגרפיה אחרות כמו: Mendeley או Zotero.

נוהלי השאלה

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-6758791
כתובת דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-    הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא
-    קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-    הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-    קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-    בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה

 

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן*

עד 5 ספרים (ספרי לימוד, קריאה ועיון)

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד

ארעי** + חוזה העסקה

 

מרצים/חוקרים אורחים באוניברסיטה

מכתב ערבות מראש המחלקה (=טופס ערבות מוסדי מההשאלה)

 

עובדים קבועים וארעיים בהדסה (כולל סטאז'רים)

מכתב ערבות ממחלקת כוח אדם בהדסה

 

רופאים/חוקרים אורחים בהדסה

מכתב ערבות מראש המחלקה (=טופס ערבות מוסדי מההשאלה)

 

רופאים מבתי חולים בירושלים ומבתי חולים שמסונפים אקדמית לפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית

מכתב ערבות מכוח אדם של בית החולים שבו הם עובדים

 

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ₪)

עד 5 ספרי קריאה ועיון (אין אפשרות לשאול ספרי לימוד ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במשאבים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי (לא תלמידי רפואה ורפואת שיניים) באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

 

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי

 

 

* כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
- סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
- סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר ועליהם לעדכן את תוקף כרטיס הקורא בספרייה.
- במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

** כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו בספרייה כל שנה.

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

ספרי לימוד לשלושה ימים, ספרי קריאה ועיון לשבוע, ספרי יעץ אינם להשאלה

ספרים בדלפק ההשאלה

לשימוש בתוך הספרייה בלבד

ציוד בדלפק ההשאלה

מחשבים ומילוניות לשלוש שעות, מודמים לפי תקופת המילואים

השאלה בינספרייתית

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר לסגל ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית להזמין ספרים מספריות בארץ וגם מאמרים ופרקים מתוך ספרים מספיות בארץ ובחו''ל.
השירות בחינם (במסגרת פיילוט) לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי. שומעים חופשיים וקוראי חוץ בתשלום אינם נכללים בפיילוט חינם והשירות בתשלום.
השירות אינו כולל משאבים הנמצאים בספרייה. 
מי יכול להזמין?
כל קורא שברשותו כרטיס קורא מעודכן.
מגבלות זכויות יוצרים
ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

 

ליצירת קשר

טלפון: 02-6758793      
כתובת דוא"ל: illnml@savion.huji.ac.il

תעריפי הזמנות
שימו לב: ייתכן שכתב העת או הספר הנדרש נמצא בספרייה. מומלץ לבדוק בקטלוג לפני ההזמנה.

הזמנת ספרות יפה שלא למטרת לימודים או הוראה
הזמנה מספריות אקדמיות בישראל – 20 ש"ח
הזמנה מספריות הרשות לספריות באוניברסיטה העברית - 10 ש"ח
הזמנה מספריות המכללות בישראל – 25 ש"ח
הודעה על הגעת הספר תימסר טלפונית או תישלח בדואר אלקטרוני.

אופן ההזמנה
לביצוע ההזמנה יש למלא טופס מקוון

כל הזמנה שהספרייה טיפלה בה תחויב בתשלום גם אם הקורא אינו זקוק לה עוד. אי תשלום עבור השירות ימנע מן הקורא מתן שירותים ספרייתיים.

השאלת מחשבים וציוד

מחשבים ניידים
מחשבים ניידים ניתנים להשאלה עד 3 שעות. לשימוש רק בתוך בניין הספרייה

 

אוזניות
אוזניות ניתנות להשאלה מדלפק ההשאלה למשך היום, בהפקדת כרטיס סטודנט. לשימוש רק בתוך בניין הספרייה

 

מטענים לטלפונים סלולאריים
מטענים ניתנים להשאלה מדלפק ההשאלה, בהפקדת כרטיס סטודנט. לשימוש רק בתוך בניין הספרייה

 

מילוניות אלקטרוניות
מילוניות אלקטרוניות ניתנות להשאלה בדלפק ההשאלה לפני מבחנים באנגלית

 

מודמים סלולאריים
המודמים ניתנים להשאלה ע"י סטודנטים היוצאים לשירות מילואים, בהצגת צו קריאה למילואים

 

מעמדים למחשבים ניידים
המעמדים ניתנים להשאלה למשך היום, בהפקדת כרטיס סטודנט. לשימוש רק בתוך בניין הספרייה

מחשוב ותקשורת

רשתות WIFI בספרייה

בספרייה ניתן להתחבר לשתי רשתות אלחוטיות :


EDUROAM
השימוש ברשת מצריך חשבון RA
שם משתמש:  username@huji.ac.il  (שם משתמש RA ללא %ra)
סיסמה: סיסמת חשבון RA
 
לפתיחת חשבון RA/עדכון פרטי חשבון RA:
https://so.cc.huji.ac.il/rap

HUJI-GUEST
רשת חופשית ללא צורך בהזדהות (שם משתמש וסיסמה)

 

גישה מבית החולים "הדסה"
את ההרשאה לגישה למשאבי הספרייה המקוונים מרשת מחשבי בית החולים תעניק "הדסה" רק לזכאים לה.
למוקד הסיוע הטכני של "הדסה":
טלפון: 02-6776645 (פנימי: 76645)

הדפסה וסריקה

לשימוש הקוראים יש בספרייה מדפסות בתשלום וסורק ללא תשלום.

מדפסות
ניתן להדפיס ישירות ממחשבי הספרייה ובאמצעות "הדפסת ענן" ניתן להדפיס ממחשבים ניידים ומטלפונים חכמים.
התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה של חברת "המפעיל".
לא מומלץ להשתמש בכרטיסי אשראי של חיוב מיידי מסוג "דיירקט".

מחירון הדפסות

הדפסה רגילה – 15 אג' לדף

הדפסה דו-צדדית – 15 אג' לצד ראשון, 13 אג' לצד שני

הדפסה במדפסת צבעונית – 1 שקל לדף (לא ניתן להדפיס דו-צדדי ממדפסת צבעונית).

ניתן להדפיס עד סכום של 25 ₪ בכל הדפסה בתשלום בכרטיס אשראי

הדפסת ענן הדפסה ממכשירים ניידים

הדפסת ענן (Mobile Print) מאפשרת לשלוח בדואר האלקטרוני מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם.

השולח יזוהה על פי כתובת הדוא"ל שלו. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח לאחת מן הכתובות שבטבלה. כל קובץ ימתין להדפסה עד שעתיים ואז יימחק מהמדפסת.

סוג הדפסה

קמפוס עין כרם

שחור לבן

ein-kerem.bw@mail.huji.ac.il

שחור לבן דו-צדדי

ein-kerem.bw.duplex@mail.huji.ac.il

צבעוני

ein.kerem.color@mail.huji.ac.il

 

הדפסה
בספרייה ישנן שתי מדפסות שחור/לבן בקומת הכניסה ובקומה השנייה ומדפסת צבעונית בקומת הכניסה.

 

סריקה
סורק ללא תשלום נמצא בקומת הכניסה.
ניתן לשלוח את הסריקות לדוא"ל או לשמור אותן בכונן נייד או לשלוח ישירות להדפסה.

צילום
אין מכונות צילום בספרייה.

אבידות ומציאות

אבדות יועברו לדלפק ההשאלה ולאחר מכן לאגף חירום וביטחון בקמפוס עין כרם.
האגף ממוקם בכניסה לבניין הפקולטה לרפואה. טלפון: 02-6757000
על בעל האבדה לפנות אל אגף הביטחון ולמסור את תיאור הפריט שאבד.