אוסף יובילר

אוסף יובילר

קומת הכניסה לספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

תכולת האוסף

תערוכת הקבע של אוסף יובילר כוללת פריטי יודאיקה שנאספו בידי מארק ולובה יובילר ומהווים שרידי תרבות ומסורת יהודית שחרבו בשואה.
המוצגים באוסף ערוכים על פי נושאים: חנוכיות, הדסים לשבת, בית כנסת, מחזור החיים ומאורות