ד"ר רונית שביט-חיורוני

מנהלת הספרייה
ספריית הארכאולוגיה
02-5882415
ronitsh@savion.huji.ac.il