פרופ' ראובן עמיתי

יו"ר רשות הספריות
קומה 5, חדר 4450
02-5883607
reuven.amitai@mail.huji.ac.il