מרים פופוביץ'-ווקס

גמלאית. אחראית על תחום הפרהיסטוריה
ספריית הארכאולוגיה
miriam.popovici-wacks@mail.huji.ac.il