מיכל שחר

מנהלת חשבונות
02-5880157
michals@savion.huji.ac.il