ספריית הרמן למדעי הטבע - פנייה למחלקת השאלה

פניות למחלקת השאלה
בקשת השאלת ספר מספריית הרמן

Circulation inquiry

שימו לב: הספרייה פתוחה לקהל, השאלת ספרים בדלפק ההשאלה ללא צורך במילוי טופס.
* מעמד אחר / Status other
הספרייה פתוחה לקהל, השאלת ספרים בדלפק ההשאלה ללא צורך במילוי טופס.