ספריית משפטים - הזמנת הדרכה / Law library - instructions

ספריית משפטים מציעה הדרכות אישיות וקבוצתיות על קטלוג הספרייה, מאגרי מידע, ומשאבים מקוונים נוספים.
ההדרכות נערכות בספרייה או במיקום הנוח למזמין/ה ההדרכה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם  גב' יהודית שליסל בטלפון 02-5882891 או בדוא"ל judiths@savion.huji.ac.il.

The Law Library offers personal and group instructions on the library catalogue, databases and other electronic sources. The instructions take place in the library or in location preferable on the requester. 
For more information, please contact Mrs. Judith Schlissel by phone number: 02-5882891 or by email:
judiths@savion.huji.ac.il.   
 

פרטי המזמין / Requester information
: