הספרייה לחקלאות - המלצה לרכישת ספר / AGR Library - Recommendation for Book Acquisition

שם פרטי / First name *
שם משפחה / Last name *
ת.ז. / ID
טלפון / Phone
מחלקה / Department
שם המחבר / Author *
שם הספר / Title *
שנה / Year
כרך / Volume
מהדורה / Edition
מוציא לאור / Publisher
ISBN/ISSN
מחיר / Price
אם בוחרים באופציה 'מיועד לקורס' יש למלא את שלושת השדות הבאים: / If "For course", please add the following information