הספרייה לחקלאות - המלצה למנוי לכתב עת/סדרה / AGR Library Journal/Series Recommendation

שם פרטי / First name
שם משפחה / Last name
מספר טלפון / Phone
מספר ת.ז / ID
שם כתב העת / Title
שם המו"ל / Publisher
מספר ISSN