הזמנת מאמר - השאלה בינספרייתית

פרטי המזמין
פרטי כתב העת או הספר
תקציב מחקר - ידוע לי כי המאמר נמצא באוסף ספריית הר הצופים. נא לשלוח לי את המאמר ואשלם דרך תקציב מחקר.
בשליחת טופס זה, אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרת מחקר או לימוד עצמי בלבד. לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית, ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה. אם אעשה שימוש אחר בעותק שספקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים.