הספרייה כמרחב למידה

תאריך: 
א', 25/10/2020 - 09:00

החל מיום ראשון ה-25 באוקטובר, יתאפשר לשבת בספרייה במקומות מסודרים מראש. שירותי השאלה יינתו רק באמצעות מילוי טופס השאלה. בקשות דחופות לסריקה וליעץ יש לשלוח למייל הספרייה.