ניטור, מדידה והערכת פרסומים

הספריה הרפואית מספקת שירותי מדידה והערכה של תוצרת מחקרית לצרכים שונים:

קידום אקדמי - הערכת פרסומים אקדמיים של כל חוקר/ת משמשת כלי בהליכי קידום. ההערכה נסמכת על שיטות מניה ומדידה מהן ניתן להפיק את הדרוג של המאמר ואת דרוג העיתון שבו פורסם. המידע נדלה מהמאגרים JCR  ו- WOS . שירות דומה ניתן לצרכי הענקת פרסים על בסיס הישגים אקדמיים.

לבקשת השירות יש לפנות לגב אירנה שוורצמן:

טלפון – 02-6758793

דוא"ל – illnml@savion.huji.ac.il

           mdlibinfo@savion.huji.ac.il  

                             טופס בקשה מקוון  

הפקת דוחות מדדי פרסום אקדמי לצרכי הערכת איכות המחקר וההוראה של יחידות הלימוד באוניברסיטה עבור גורמי חוץ - המל"ג.

מתן ייעץ על מדדי כתבי העת לפני פרסום מחקרים.

הערכת מחקר והוראה לצרכי תקצוב של ות"ת וגורמים חיצוניים.CRIS - Current Research Information System מערכת מסד נתונים ומידע על פעילות מחקרית במוסד
אקדמי. המערכת  
מאפשרות מדידה של מחקרים ואיכותם לפי פרופיל חוקר/ת (ORCID ID או Researcher Id), לפי השיוך המוסדי ולפי תחום המחקר, קרנות המחקר ומקורות מימון.

המדידה כוללת פרסומים, ציטוטים, DOI , את מדיניות זכויות היוצרים של כתבי העת הכלולים במקורות המידע ועדכון קבוע של ה- meta-data. עבור חוקרים, מערכת כזאת אמורה לאפשר גישה נוחה למידע רלוונטי לאיסוף והשלמת נתונים. עבור מנהלי מחקר המערכת נועדה לשמש תשתית למדידה ולניתוח של פעילות מחקרית ולהציע גישה נוחה למידע השוואתי.