נוהלי השאלה

 

 

 

ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד

נהלי השאלה וזכאות

יצירת קשר:

דלפק השאלה: 02-5882124/5

דלפק שמורים: 02-5881501

דוא"ל: msl_circ@savion.huji.ac.il

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא/כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הנוכחית.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.

כרטיס עובד משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו מדי שנה.
הקוראים אחראים על הפריטים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם ועל החזרתם במועד. הודעות על פריטים מוזמנים/נדרשים להחזרה נשלחות בדוא"ל מהמערכת.
ניתן לבדוק את סטטוס הפריטים בכרטיס הקורא.
במקרה של אבדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

 

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

מה צריך להביא

 

זכות השאלה

 

סטודנטים של האוניברסיטה

כרטיס סטודנט מעודכן

50  ספרים מהמדף הכללי
ו-2 ספרים שמורים

סגל הוראה / סגל מנהלי
של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

מרצים/חוקרים אורחים

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים,
טל': 02-5882890) +
תשלום שנתי (480 ש"ח)

10  ספרים מהמדף הכללי 
וספר אחד שמור

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

כרטיס "שומע חופשי" +
תעודת זהות

שוחרי האוניברסיטה

כרטיס "שוחר" + תעודה מזהה

אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.

 

 

תקופת השאלה של פריטים מסוגים שונים

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים מהאוסף הכללי

שבוע (או לא להשאלה,
במקרים יוצאי דופן)

ספרים מאוסף השמורים

השאלה ליום או 4 ימים
(3 שעות במקרים יוצאי דופן)

ספרי יעץ, מילונים, אנציקלופדיות, כתבי עת

לא להשאלה (או להשאלה לשבוע
במקרים יוצאי דופן)

מחשבים ניידים

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

מילוניות (אנגלית-עברית)

3 שעות

אביזרים: אוזניות, ציוד משרדי לחדרי לימוד ועוד

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

מטענים לטלפונים סלולאריים

3 שעות

ספרים מהאוסף הסגור (במחלקת השאלה)

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

 

תקליטורים ממחלקת מדיה – סרטים והקלטות מוסיקה

3 שעות או יום אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרים מהמדף הכללי

השאלה

ספרים מהמדף הכללי מושאלים לשבוע, אלא אם מסומנת תקופת השאלה אחרת (לא להשאלה וכו').

הארכה

תקופת ההשאלה של ספרים מהמדף הכללי תוארך אוטומטית מדי יום.

ההארכה לא תתבצע במקרים הבאים:

 • הפריט מוזמן על ידי קורא אחר
 • הפריט לא ניתן להארכה (שייך לאוסף שמורים, ספרי יעץ, כתבי עת)
 • כרטיס הקורא אינו בתוקף
 • קיים קנס בכרטיס הקורא

קורא שמחזיק בספר מוזמן יקבל בדוא"ל הודעה עם דרישה להחזירו, ומועד ההחזרה.

כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבעה במנהל התלמידים, הינה הכתובת היחידה להתקשרות של הספרייה.

הזמנות

ניתן לבצע הזמנה לספר מושאל ולקבלו לכשיוחזר לספרייה.

הזמנות מתבצעות מתוך קטלוג הספרייה.

ספר שהגיע לקורא מחכה עבורו שבוע במחלקת השאלה.

קנסות

האחריות להחזרת פריטים מושאלים במועד היא על הקורא.

קורא שיחזיר ספרים מוזמנים באיחור יידרש לשלם קנס בסך של 10 ש"ח על יום איחור, כולל ימי שישי, שבת וימי חופש.

ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, כדין ספרים מוזמנים.

 

במקרים של איחורים רבים אשר יש בהם פגיעה בכלל הסטודנטים, או כאשר עיכוב מתמשך בתשלום הקנסות:

 • כרטיס הקורא ייחסם
 • לא יינתן כל שרות לקורא/ת במזכירות הפקולטה.

אוסף ספרים שמורים

השאלה
ספרים להשאלה ליום אחד ניתן לשאול בימים א'-ד' מהשעה 9:00 ועד 10:00 ביום למחרת, וביום ה' מהשעה 9:00 עד השעה 12:00 ביום א'.
ספרים להשאלה ל 4 ימים ניתן לשאול ולהחזיר בכל שעות פתיחת הספרייה. 

הארכה

ספרים שמורים אינם ניתנים להארכה.

הזמנות

ניתן להזמין ספרים שמורים (עד שני ספרים בו זמנית) באמצעות פנייה אישית לדלפק שמורים או בטלפון
  02-5881501/2.

קורא שהזמין ספר שמור יקבל אותו ביום למחרת החל משעה 11:00 (ביום ראשון החל מהשעה 13:00).

הספרים נשמרים למזמינים עד השעה 15:30.

קנסות

איחור בהחזרת פריטים שמורים/פריטים מאוסף סגור/מחשבים/מילוניות כרוך בקנס בסך של 3 ₪ לשעת איחור.

שמורים אלקטרוניים

חלק מהמאמרים המופיעים ברשימות קריאה של קורסים נסרקים לשמורים אלקטרוניים הנגישים באתר הקורס במודל רק לסטודנטים הרשומים לקורס.

כתבי-עת

ניתן לשאול כתבי-עת כרוכים למספר שעות במהלך אותו יום, לצורך צילום.
עותקים כפולים (לרוב בעברית) ניתנים להשאלה לשבוע.

אוסף ספרים נדירים

במחלקת השאלה נמצא אוסף מיוחד של ספרים נדירים. ניתן לעיין בהם בתוך הספרייה במהלך שעות פעילות של הספרייה.

 

 

ספריית הרמן למדעי הטבע

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא תקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-6584376
כתובת דוא"ל: jslcir@savion.huji.ac.il

הארכה
ישנה הארכה אוטומטית לספרים המושאלים לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן ע"י קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

אין הארכה אוטומטית למחשבים ניידים וציוד אלקטרוני.
הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת פריטים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך קטלוג Hufind. במקרים בהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של פריט לפי הצורך.

החזרות
-     הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא 
-     קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-    הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-    קורא המצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-    בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של ספריית הרמן למדעי הטבע. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים דרך חריץ בדלת הספרייה.

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.

חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן לשנת הלימודים הנוכחית או תעודה מזהה*

עד 100 ספרי עיון וספרי קריאה, מתוכם עד 12 ספרי לימוד

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד ארעי + חוזה העסקה

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי האוניברסיטה העברית

סגל ההוראה באוניברסיטה העברית/חוקרים אורחים

כרטיס מרצה או אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה + תעודה מזהה

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית + מכתב ערבות ממקום העבודה + תשלום חצי שנתי / שנתי **

עד 10 ספרי עיון וספרי קריאה (אין אפשרות לשאול ספרי לימוד ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים אלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי

באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

קוראי חוץ בתשלום

מכתב ערבות ממקום העבודה או מוסד הלימודים + תשלום מנוי חצי שנתי / שנתי ***

שומע חופשי

תעודת "שומע חופשי" + תעודה מזהה

המכון הגיאולוגי

רשימת העובדים במכון נשלחת לספרייה ממזכירת המכון

קורסי חוץ של האוניברסיטה – מכון מגיד

מכתב ערבות של המכון/החוג שאליו משתייך הקורא

* יצורף אישור לימודים אם הסטודנט אינו רשום במערכת הספריות
-          כרטיס סטודנט שמונפק במדור חשבונות סטודנטים עם מדבקה תיקוף לשנת הלימודים
-          במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים
** כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית ניתן לקבל במשרד הבוגרים (טל': 02-5882890)
דמי מנוי: לשנה 480 ₪, לחצי שנה 240 ₪.
*** דמי המנוי עבור קוראי חוץ משתנה בהתאם לסוג המנוי:
-          גורם פרטי – דמי שימוש לשנה 650 ₪, לחצי שנה 325 ₪
-          סטודנטים שלומדים במכללות בירושלים – דמי שימוש לשנה 480 ₪, לחצי שנה 240 ₪
-          מדענים פנסיונרים – דמי שימוש לשנה 300 ₪, לחצי שנה 150 ₪ + הצהרת ערבות אישית

תקופת השאלה
את משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרי לימוד

3 ימים*

ספרי מחקר, סדרות, ספרי קריאה

שבוע*

מילונים**, ספרי יעץ ואנציקלופדיות

לא להשאלה 

אייפדים

שבוע

מחשבים ניידים

שבוע 

מטענים לסלולארי, מתאמים למסך, אוזניות, עכברים, מקלדות, לוחות מחיקים, מילוניות**

יום אחד בתוך הספרייה

כתבי עת בעברית ובלועזית

לא להשאלה

*פריטים המסומנים באדום אינם ניתנים להשאלה
**ניתן לשאול מילונית אלקטרונית / מילון מודפס למבחן מחוץ לספרייה ליום המבחן עצמו.

הספרייה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-6758791
כתובת דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-    הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא
-    קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-    הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-    קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-    בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה

 

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא/טופס

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן*

עד 5 ספרים (ספרי לימוד, קריאה ועיון)

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד

ארעי** + חוזה העסקה

 

מרצים/חוקרים אורחים באוניברסיטה

מכתב ערבות מראש המחלקה (=טופס ערבות מוסדי מההשאלה)

 

עובדים קבועים בהדסה (כולל סטאז'רים)

למלא טופס מקוון כולל צרוף של כרטיס עובד

 

רופאים/חוקרים אורחים בהדסה

למלא טופס מקוון כולל צרוף של כרטיס עובד

 

רופאים מבתי חולים בירושלים ומבתי חולים שמסונפים אקדמית לפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית

למלא טופס מקוון כולל צרוף של כרטיס עובד

 

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ₪)

עד 5 ספרי קריאה ועיון (אין אפשרות לשאול ספרי לימוד ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במשאבים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי (לא תלמידי רפואה ורפואת שיניים) באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

 

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי

עד 5 ספרי קריאה ועיון (אין אפשרות לשאול ספרי לימוד ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במשאבים האלקטרוניים)

 

* כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
- סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
- סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר ועליהם לעדכן את תוקף כרטיס הקורא בספרייה.
- במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

** כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו בספרייה כל שנה.

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

ספרי לימוד לשלושה ימים, ספרי קריאה ועיון לשבוע, ספרי יעץ אינם להשאלה

ספרים בדלפק ההשאלה

לשימוש בתוך הספרייה בלבד

ציוד בדלפק ההשאלה

מחשבים ומילוניות לשלוש שעות, מודמים לפי תקופת המילואים

ספריית משפטים ע"ש ברנרד ג' סיגל

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-5881086
כתובת דוא"ל: leak@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-     הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס קורא.
-     קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-     הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-     קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד.
-     בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים:
-    ספריית הרמן למדעי הטבע, ספריית משפטים, ספריית רפואה – דרך חריץ בדלת הספרייה
-    ספריית הר הצופים, ספריית חקלאות – בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה
-    ספריית חינוך – באשנב הנמצא בדלת שליד המדרגות היורדות, אחרי מזכירות ביה"ס לחינוך
-    ספריית מתמטיקה – בתיבת ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן*

עד 50 ספרים מהאוסף הכללי

ועד שני ספרים שמורים

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד

ארעי** + חוזה העסקה

 

גמלאי האוניברסיטה

כרטיס גמלאי

 

סגל ההוראה באוניברסיטה או חוקרים אורחים

כרטיס מרצה/ אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

עד 50 ספרים מהאוסף הכללי ועד 3 ספרים שמורים למשך 3 ימים

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה + תשלום שנתי (480 ₪)

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

 

 

* כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
- סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
- סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר ועליהם לעדכן את תוקף כרטיס הקורא בספרייה.
- במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

** כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו בספרייה כל שנה.

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

תקופות השאלה שונות: שבוע, שלושה ימים, לא להשאלה

ספרים שמורים

בין השעות 09:30-15:30 לשימוש בתוך הספרייה בלבד.

במשך השבוע השאלה ללילה: מהשעה 16:00 עד למחרת בשעה 11:30.

השאלה לסוף שבוע: מיום חמישי בשעה 14:00 ועד יום ראשון בשעה 12:00.

לא ניתן להאריך ספרים שמורים.

ניתן לשאול ספרים שמורים עם מדבקה אדומה ללילה בלבד, רבע שעה לפני סגירת הספרייה, ולהחזירם למחרת עד 09:00.

כתבי עת בעברית ובלועזית

לא להשאלה

 

 

הספרייה לחינוך ולעבודה סוציאלית

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-5882066
כתובת דוא"ל: edjsw_circ@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה
הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרים מוזמנים יישמרו בדלפק ההשאלה למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-    הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא
-    קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-    הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-    קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-    בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים:
-    ספריית הרמן למדעי הטבע, ספריית משפטים, ספריית רפואה – דרך חריץ בדלת הספרייה
-    ספריית הר הצופים, ספריית חקלאות – בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה
-    ספריית חינוך – באשנב הנמצא בדלת שליד המדרגות היורדות, אחרי מזכירות ביה"ס לחינוך (בירידה למתחם אוסטרליה, מצד שמאל).
-    ספריית מתמטיקה – בתיבת ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

שימו לב!

את הקנסות ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית בלבד לחשבון האוניברסיטה העברית:

בנק לאומי, סניף 800 (הסניף המרכזי תל אביב)

מס' חשבון: 655900/77

ע"ש האוניברסיטה העברית בירושלים (חובה להוסיף בהערות "עבור ספריית חינוך ועבודה סוציאלית")

* לאחר העברת התשלום יש לשלוח את אישור התשלום לספרייה: edjsw_circ@savion.huji.ac.il

 

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן*

עד 20 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

גמלאי האוניברסיטה

כרטיס גמלאי

עד 5 ספרים

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד

ארעי + חוזה העסקה**

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 שמורים למשך הלילה

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ₪)

עד 5 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

עד 10 ספרים

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

עד 5 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

קוראים אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.

 

עד 5 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

 

* כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
- סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
- סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר ועליהם לעדכן את תוקף כרטיס הקורא בספרייה.
- במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

** כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו בספרייה כל שנה.

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

תקופות השאלה שונות: שבוע, שבוע מיוחד (ללא הארכה), לא להשאלה

ספרים שמורים

בימים א-ד השאלה ליום אחד מהשעה 9:00 ועד למחרת בשעה 10:00

ביום ה השאלה מהשעה 9:00 ועד יום ראשון בשעה 14:00

ניתן להזמין ספר שמור אחד רק דרך דלפק ההשאלה. 

 

כתבי עת בעברית ובלועזית

לא להשאלה

מילוניות

בימים א-ד השאלה ליום אחד מהשעה 9:00 ועד למחרת בשעה 10:00

מחשבים ניידים

בימים א-ד מהשעה 9:00 ועד 17:30

ביום ה מהשעה 9:00 ועד 14:30

 

 

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה

ההשאלה מתבצעת בהצגת כרטיס סטודנט/כרטיס עובד שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
עדכון פרטים אישיים מתבצע במינהל התלמידים.

ליצירת קשר:
דלפק השאלה: 08-9489475, 08-9489269
כתובת דוא"ל: agri_circ@savion.huji.ac.il

שרותי השאלה

מי זכאי

מה צריך להביא

זכויות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט בתוקף של האוניברסיטה העברית או תעודה מזהה

עד 20 ספרים מהאוסף הכללי כולל ספרי קריאה.
עד 10 ספרים ופריטים מאוסף השמורים.

סגל אקדמי של האוניברסיטה העברית

כרטיס עובד של האוניברסיטה העברית 

מרצים מן החוץ / חוקרים אורחים

תעודה מזהה ואישור מגורם מוסמך באוניברסיטה

עובדי האוניברסיטה העברית וגמלאיה

כרטיס עובד בתוקף של האוניברסיטה העברית או כרטיס גמלאי

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי כולל ספרי קריאה.

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר של האוניברסיטה העברית  ותשלום שנתי (520 ₪)

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי כולל ספרי קריאה. אין זכות לשימוש במשאבים אלקטרוניים

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות אחרות בארץ

תעודה מזהה ומכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

מנוי שנתי בתשלום

תעודה מזהה ותשלום שנתי של 650 ₪ לספרייה אחת. עבור כל ספרייה נוספת 150 ₪.

עד 2 ספרים מהאוסף הכללי. אין זכות לשימוש במשאבים אלקטרוניים

תלמידי לימודי חוץ

תעודה מזהה ותעודה בתוקף מהמדור ללימודי חוץ וצ'ק פיקדון ע"ס 500 ₪

עד 2 ספרים מהאוסף הכללי או מהשמורים

 

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט תקופת השאלה
ספרים שמורים 3 או 7 ימים. הארכה אוטומטית עד 4 חודשים, אם אין הזמנות
אוסף כללי: ספרי עיון וספרות יפה 7 ימים. הארכה אוטומטית עד שנה, אם אין הזמנות
יעץ: מילונים ואנצקלופדיות לעיון בספרייה בלבד
כתבי עת לעיון בספריה בלבד

הקורא אחראי להתעדכן בעצמו במצב הספרים ששאל מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד לתקופה מקסימלית של שנה אחת. מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:

 •  הספר הוזמן על ידי קורא אחר
 •  פג תוקף כרטיס הקורא
 •  לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות

 • ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
 • עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
 • ספרים מאוסף השמורים יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך יומיים וספרים מהאוסף הכללי יישמרו למשך שבוע.
 • הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות

 • הקורא אחראי על ספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא ובאמצעות הודעות הנשלחות למייל huji.
 • קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
 • הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
 • קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
 • בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה.

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות במזכירות הפקולטה אליה הוא משתייך
3.      יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

 

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.

כרטיס סטודנט (או כרטיס עובד) משמש גם ככרטיס קורא.

הודעות מהספרייה ישלחו רק לכתובת הדואל האוניברסיטאית.

הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.

ליצירת קשר עם צוות ההשאלה
דלפק השאלה: 02-658-4379
כתובת דוא"ל: jmc_circ@savion.huji.ac.il

 

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת יומית לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.

מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:

 • הספר הוזמן בידי קורא אחר
 • כרטיס הקורא אינו בתוקף
 • לקורא נרשמו חובות בספרייה
 • תקופת השאלה מקסימלית (שנה) 

הקורא יקבל התראה בדואל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

 

הזמנות

ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.

עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדואל האוניברסיטאי.

ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע. כמו כן, הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך. הודעה על הביטול תשלח לדואל האוניברסיטאי.

 

החזרות
הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא

 • קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
 • הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
 • קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
 • בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים דרך אשנב ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה.

 

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.

חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:

 1. כרטיס הקורא ייחסם
 2. לא יינתן לקורא כל שירות
 3. במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

 

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

הרשמה

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיסי הקורא מתעדכנים אוטומטית לפי הרישום באוניברסיטה

 

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

סגל הוראה/סגל מנהלי
של האוניברסיטה

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

גמלאי האוניברסיטה

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית  + תשלום שנתי (480 ₪), או חצי שנתי (240 ש"ח)

עד 15 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

עד 4 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

 

קוראים אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה

תעריפים של קורא חוץ בתשלום -  תשלום שנתי (650 ₪) או חצי שנתי (325 ₪) במזומן או בכרטיס אשראי

עד 4 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

 

כרטיסי קורא
 • כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
  • סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
  • סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר.
  • במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את צוות ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.
  • המידע האישי מתעדכן אוטומטית. שינוי בפרטים האישיים (שם, כתובת וכו') יש לעדכן במערכת המידע האישי.
 • כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא.
 • כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890)

 

תקופת השאלה

משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. [במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים].

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

לפי מעמד הספר: שלושה ימים, שבוע, לא להשאלה

ספרים שמורים

ספרים שמורים ניתן להזמין בפנייה לדלפק ההשאלה.

בימים א-ד - השאלה לערב אחד מהשעה 17:00 ועד למחרת בשעה 11:00

ביום ה - השאלה לסופ"ש מהשעה 15:00 ועד יום ראשון בשעה 14:00

ניתן להזמין ספרים שמורים באמצעות כרטיס הקורא

כתבי עת, ספרי יעץ, עבודות גמר וספרים נדירים

לא להשאלה

 

אישור להשאלה בספריות אקדמיות אחרות בארץ

סגל וסטודנטים/ות לתארים מתקדמים יכולים לפנות למחלקת ההשאלה לקבלת אישור לשירותי השאלה בספריות מחוץ לאוניברסיטה העברית, בהתאם לנהלים הנהוגים באותה ספרייה.

ספריית ארכאולוגיה

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה:
02-5882415
כתובת דוא"ל: arch.lib@mail.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-     הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא
-     קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-     הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-     קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-     בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים:
-    ספריית הרמן למדעי הטבע, ספריית משפטים, ספריית רפואה – דרך חריץ בדלת הספרייה
-    ספריית הר הצופים, ספריית חקלאות – בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה
-    ספריית חינוך – באשנב הנמצא בדלת שליד המדרגות היורדות, אחרי מזכירות ביה"ס לחינוך
-    ספריית מתמטיקה – בתיבת ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט תקף

אין הגבלה על מספר הפריטים להשאלה

סגל הוראה/סגל מנהלי

של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

 

מרצים/חוקרים אורחים

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

 

עובדי אוניברסיטה

קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד ארעי + חוזה העסקה

 

גמלאי האוניברסיטה

כרטיס גמלאי

 

בוגרי האוניברסיטה

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ש"ח(

 

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה

המרכזית במוסדותיהם

 

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד(

כרטיס "שומע חופשי" +

תעודת זהות

 

שוחרי האוניברסיטה

כרטיס "שוחר" + תעודה מזהה

 

קוראים אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.

 

 

 

מדיניות ההשאלה
ספרים ניתנים להשאלה מהספרייה לשלושה ימים עם הארכה אוטומטית.

ספרים שאינם ניתנים להשאלה מהספרייה:
-          ספרים מאוסף האשורולוגיה
-          ספרי יעץ
-          דוחות חפירה
-          עבודות גמר
-          ספרים נדירים
-          כתבי עת

למידע נוסף, אנא פנו אל צוות הספרייה.