שירותי הספרייה

הדרכה ויעץ

צוות ההדרכה בספרייה נותן הדרכות פרטניות לכל באי הספרייה.
ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.
הספרייה מקבלת בברכה את כל הבאים והבאות בשעריה.

ליצירת קשר
טלפון:
02-6584379
כתובת דוא"ל: jmc_circ@savion.huji.ac.il
פייסבוק: facebook.com/HUJI.Math.and.CS.Library
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לצוות ההדרכה בכניסה לספרייה. 

מדריכים לפי תחומים:

מתמטיקה

מדעי המחשב

מיחשוב בספרייה

מחשבים ייעודיים לחיפוש בקטלוג נמצאים בכניסה לספרייה ופתוחים לקהל הרחב. אין דרכם גישה לאינטרנט או למשאבי הספרייה. 

הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.

 • מחשבים נייחים דורשים התחברות באמצעות הזדהות בחשבון AD
 • שימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות RA ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וסיסמה.

מרחב הספרייה מחובר לשתי רשתות אלחוטיות. "HUJI-guest" שאינו מאפשר גישה למשאבי הספרייה, ו-EDUROAM

מידע נוסף על גישה מניידים ומרחוק, ראה: "מחשוב ותקשורת".

קורס להכרת משאבי הספרייה
סטודנטים לתואר ראשון חייבים להשתתף בקורס המקוון "הכרת משאבי הספרייה" של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע (מתמטיקה – מספר קורס 76411, מדעי המחשב – מספר קורס 76416). ההשתתפות בקורס וקבלת ציון "עובר" הם תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר.

כתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. מומלץ להתייעץ עם המרצה על שיטת הציטוט הרצויה.
שיטות הציטוט העיקריות שנמצאות בשימוש במתמטיקה ובמדעי המחשב נמצאות ב:

שיטות אחרות:

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה
התוכנות מסייעות בארגון המקורות הביבליוגרפיים הנדרשים לכתיבת עבודות ומאמרים. משתמשי האוניברסיטה העברית נהנים מגישה לתוכנת F1000 ולתוכנת EndNote Web. הגישה מתאפשרת ממחשבי האוניברסיטה או באמצעות שירות "גישה מרחוק".
ניתן להיעזר ללא תשלום גם בתוכנות ניהול ביבליוגרפיה אחרות כמו: Mendeley או Zotero.

נוהלי השאלה

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.

כרטיס סטודנט (או כרטיס עובד) משמש גם ככרטיס קורא.

הודעות מהספרייה ישלחו רק לכתובת הדואל האוניברסיטאית.

הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.

ליצירת קשר עם צוות ההשאלה
דלפק השאלה: 02-658-4379
כתובת דוא"ל: jmc_circ@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת יומית לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.

מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:

 • הספר הוזמן בידי קורא אחר
 • כרטיס הקורא אינו בתוקף
 • לקורא נרשמו חובות בספרייה
 • תקופת השאלה מקסימלית (שנה) 

הקורא יקבל התראה בדואל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות

ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.

עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדואל האוניברסיטאי.

ספרי לימוד יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך 3 ימים וספרי עיון יישמרו למשך שבוע. כמו כן, הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך. הודעה על הביטול תשלח לדואל האוניברסיטאי.

החזרות
הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא

 • קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
 • הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
 • קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
 • בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים דרך אשנב ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה.

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.

חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:

 1. כרטיס הקורא ייחסם
 2. לא יינתן לקורא כל שירות
 3. במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

הרשמה

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיסי הקורא מתעדכנים אוטומטית לפי הרישום באוניברסיטה

 

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

סגל הוראה/סגל מנהלי
של האוניברסיטה

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

גמלאי האוניברסיטה

עד 30 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית  + תשלום שנתי (480 ₪), או חצי שנתי (240 ש"ח)

עד 15 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

עד 4 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

 

קוראים אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה

תעריפים של קורא חוץ בתשלום -  תשלום שנתי (650 ₪) או חצי שנתי (325 ₪) במזומן או בכרטיס אשראי

עד 4 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

 
כרטיסי קורא
 • כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
  • סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
  • סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר.
  • במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את צוות ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.
  • המידע האישי מתעדכן אוטומטית. שינוי בפרטים האישיים (שם, כתובת וכו') יש לעדכן במערכת המידע האישי.
 • כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא.
 • כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890)

תקופת השאלה

משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. [במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים].

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

לפי מעמד הספר: שלושה ימים, שבוע, לא להשאלה

ספרים שמורים

ספרים שמורים ניתן להזמין בפנייה לדלפק ההשאלה.

בימים א-ד - השאלה לערב אחד מהשעה 17:00 ועד למחרת בשעה 11:00

ביום ה - השאלה לסופ"ש מהשעה 15:00 ועד יום ראשון בשעה 14:00

ניתן להזמין ספרים שמורים באמצעות כרטיס הקורא

כתבי עת, ספרי יעץ, עבודות גמר וספרים נדירים

לא להשאלה

השאלה בינספרייתית

InterLibrary loan pilot

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר לסגל ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית להזמין מספריות רשות הספריות ומספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם ספרים ומאמרים מתוך ספרים וכתבי עת.
השירות בחינם לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי. שומעים חופשיים וקוראי חוץ בתשלום אינם נכללים בפיילוט חינם והשירות בתשלום.
הזמנת ספרים ומאמרים הקיימים בספרייה אינם ניתנים בחינם והשירות בתשלום.

מי יכול להזמין?
כל קורא שברשותו כרטיס קורא מעודכן.

השאלה בין ספרייתית - ספריית הרמן למדעי הטבע

שירות השאלה בין-ספרייתית לפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע ולביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ניתן באמצעות ספריית הרמן למדעי הטבע.

אופן ההזמנה
לביצוע הזמנה יש למלא טופס מקוון: טופס השאלה בין ספריתית

ליצירת קשר:
טלפון: 02-65-85623
כתובת דוא"ל: jslill@savion.huji.ac.il

מגבלות זכויות יוצרים
ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.
כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

השאלת מחשבים וציוד

ניתן לשאול עזרי מדיה ולמידה דרך דלפק ההשאלה, לשימוש בתוך הספרייה בלבד

 • מחשבים נישאים להשאלה

מחוברים לרשת האלחוטית של האוניברסיטה

כוללים כבל חשמלי ועכבר

השאלה עד 3 שעות

 • מחשבונים מדעיים

השאלה עד 3 שעות

 • לוחות מחיקים

כולל טושים מחיקים

 • אוזניות 
 • מטענים לטלפונים ניידים

מחשוב ותקשורת

גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

שירות גישה מרחוק
גישה מרחוק לקהילת האוניברסיטה העברית למשאבים האלקטרוניים של הספרייה הכוללים מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים. שירות הגישה מרחוק מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.

חדש (בהרצה)! כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע ללא הזדהות בסמבה.
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

התחברות באמצעות שירות SAMBA VPN:

פתיחת חשבון לגישה מרחוק
רישום לשירות הגישה מרחוק מתבצע דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע של האוניברסיטה העברית בדף שכתובתו:
rap.huji.ac.il  
למידע נוסף היכנסו לאתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע: 
https://ca.huji.ac.il/book/חשבון-remote-access-ra

התחברות
לאחר יצירת קוד אישי וסיסמה, ישנן שתי דרכים להתחבר לשירות הגישה מרחוק:
1. ללא התקנת תוכנה, באמצעות התחברות ל 
Samba WebVPN
השירות מאפשר גלישה רק לחלק ממשאבי האוניברסיטה המקוונים.
שירות VPN חדש: Rumba

2. באמצעות התקנת תוכנת  Samba VPN Client
שירות הגישה מרחוק באמצעות התוכנה מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.
זוהי השיטה המומלצת להתחברות לשירות הגישה מרחוק.

כתובת דוא"ל לתמיכה:vpn@savion.huji.ac.il

גישה אלחוטית לאינטרנט
בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית יש כמה
רשתות אלחוטיות:
HUJI-guest – רשת פתוחה שמיועדת לאורחים ואינה מאפשרת גישה למשאבי האוניברסיטה המקוונים
Eduroam – פרויקט בינלאומי שמאפשר גישה לרשתות בכל האוניברסיטאות בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה של האוניברסיטה (חשבון RA)
HUJI-Dorm – רשת הקיימת בחלק ממעונות הסטודנטים בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים    MyPlace 
 תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים ולכונן האישי.

מידע נוסף / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב:
טלפון: 02-6585555  02-5883450

כתובת דוא"ל לתמיכה: ITHuji@savion.huji.ac.il

הדפסה, צילום וסריקה

סורק שמאפשר שליחה לדואל וסריקה להחסן נייד, נמצא בקומה התחתונה ליד המחשבים.

מדפסת רשת לרשות משתמשים רשומים בלבד נמצאת בקומה התחתונה ליד המדרגות.

ניתן להדפיס ישירות ממחשבי הספרייה וממחשבים ניידים ומטלפונים חכמים באמצעות "הדפסת ענן".

 • כל קובץ ימתין להדפסה עד שעתיים ואז יימחק מהמדפסת.
 • ניתן להוציא את ההדפסה מכל עמדת הדפסה בקמפוס.
 • מדפסת צבעונית נמצאת בחוות המחשבים שבבניין שפרינצק.

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה נטען של חברת "המפעיל".
לא מומלץ להשתמש בכרטיסי אשראי של חיוב מיידי מסוג "דיירקט".
חברת "המפעיל" מרכזת את כל חיובי ההדפסה עבור כל החודש ומחייבת פעם אחת בסוף החודש.

מחירון הדפסות

מחירון צילומים

הדפסה רגילה – 15 אג' לדף

הדפסה דו-צדדית – 15 אג' לצד ראשון, 13 אג' לצד שני

הדפסה במדפסת צבעונית – 1 שקל לדף (לא ניתן להדפיס דו-צדדי ממדפסת צבעונית).

ניתן להדפיס עד סכום של 25 ₪ בכל הדפסה בתשלום בכרטיס אשראי

עמוד A4,   אג' 16

מחיר כרטיס צילום (לפני טעינה) – 4 ₪

 

הדפסת ענן - הדפסה מכל מכשיר (גם נייד)
הדפסת ענן (Cloud Printing) מאפשרת לשלוח בדואל מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם, עם קבצים מצורפים בפורמטים הנפוצים (קבצי גרפיקה כגון tif, png, Jpeg וכו',קבצי מסמכי Office ,PDF ועוד).
לכל סוג מדפסת יש כתובת דואל שונה.
קיימת גם אפליקציה להדפסת ענן.

ההדפסה תזוהה על פי כתובת הדואל שלך. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח (ללא נושא) לאחת מן הכתובות שבטבלה.

 • אין צורך להכניס נושא לדואל
 • מומלץ לשלוח כל קובץ בנפרד
 • על מנת לשמור על העימוד והפונטים יש לשלוח קובץ PDF 
 • אין לשלוח קבצים גדולים (עד כ-20mb)
 • שם הקובץ - עד 30 תוים

סוג הדפסה

קמפוס אדמונד י. ספרא

שחור לבן

ejs.bw.sim@mail.huji.ac.il

שחור לבן דו-צדדי

ejs.bw.dup@mail.huji.ac.il

צבעוני (המדפסת נמצאת בבניין שפרינצק)

ejs.color@mail.huji.ac.il

 

אין בספרייה מכונת צילום.

אבידות ומציאות

אין להשאיר חפצים בספרייה ללא השגחה!

נא לסמן את החפצים שלך בשם מלא, מספר נייד או דואל.

אבדות שמגיעות לדלפק ההשאלה יועברו לאגף חירום וביטחון, קמפוס אדמונד י. ספרא.

על בעל/ת האבדה לפנות אל אגף חירום וביטחון ולמסור את תיאור הפריט שאבד. 
מיקום: ליד רציף האוטובוסים בכניסה לקמפוס.
טלפון האגף: 02-65-85000

מומלץ לבדוק גם בקבוצת הפייסבוק "אבידות ומציאות האוניברסיטה העברית קמפוס גבעת רם"