שירותי הספרייה

הדרכה ויעץ

מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות לכל באי הספרייה. ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.

שני מחשבים לחיפוש בקטלוג  אשר פתוחים לקהל הרחב נמצאים מול דלפק ההשאלה.
הספרייה מחוברות לרשת האלחוטית "HUJI-guest".
הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.
השימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וסיסמה.


הדרכה בחיפוש במשאבי הספרייה

סטודנטים לתואר ראשון מקבלים שתי הדרכות להכרת הספרייה ומשאביה.

הדרכות לתלמידי שנה א' מתחילות בשבוע השני של שנת הלימודים. פרטים על הדרכות נמסרים בכנס שנה א'.
תלמידי שנה ב' ישתתפו בקורס מקוון "הכרת משאבי הספרייה".
אישור השתתפות בהדרכות והגשת התרגילים בהן הם תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר.

הדרכות לסטודנטים לתואר שני מתקיימות במסגרת הסמינר החוגי או בתיאום עם מזכירות החוג.

 

מדריכים בנושאים שונים : קטלוג הספרייה, מאגרי מידע, Impact Factor  ועוד

הדרכה בכתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. מומלץ להתייעץ עם המרצה על שיטת הציטוט הרצויה.

מדריך מפורט לכתיבת ביבליוגרפיה

ניתן לקבוע הדרכות פרטניות או קבוצתיות ומוזמנים לבקש סיוע בחיפוש ספר/מאמר. נא לפנות לספרניות היעץ:

חמדת וולף 08-9489934

רעות גליק 08-9489907

agriref@savion.huji.ac.il

נוהלי השאלה

ההשאלה מתבצעת בהצגת כרטיס סטודנט/כרטיס עובד שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
עדכון פרטים אישיים מתבצע במינהל התלמידים.

ליצירת קשר:
דלפק השאלה: 08-9489475, 08-9489269
כתובת דוא"ל: agri_circ@savion.huji.ac.il

שרותי השאלה

מי זכאי

מה צריך להביא

זכויות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט בתוקף של האוניברסיטה העברית או תעודה מזהה

עד 20 ספרים מהאוסף הכללי כולל ספרי קריאה.
עד 10 ספרים ופריטים מאוסף השמורים.

סגל אקדמי של האוניברסיטה העברית

כרטיס עובד של האוניברסיטה העברית 

מרצים מן החוץ / חוקרים אורחים

תעודה מזהה ואישור מגורם מוסמך באוניברסיטה

עובדי האוניברסיטה העברית וגמלאיה

כרטיס עובד בתוקף של האוניברסיטה העברית או כרטיס גמלאי

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי כולל ספרי קריאה.

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר של האוניברסיטה העברית  ותשלום שנתי (520 ₪)

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי כולל ספרי קריאה. אין זכות לשימוש במשאבים אלקטרוניים

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי מאוניברסיטאות אחרות בארץ

תעודה מזהה ומכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

מנוי שנתי בתשלום

תעודה מזהה ותשלום שנתי של 650 ₪ לספרייה אחת. עבור כל ספרייה נוספת 150 ₪.

עד 2 ספרים מהאוסף הכללי. אין זכות לשימוש במשאבים אלקטרוניים

תלמידי לימודי חוץ

תעודה מזהה ותעודה בתוקף מהמדור ללימודי חוץ וצ'ק פיקדון ע"ס 500 ₪

עד 2 ספרים מהאוסף הכללי או מהשמורים

 

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט תקופת השאלה
ספרים שמורים 3 או 7 ימים. הארכה אוטומטית עד 4 חודשים, אם אין הזמנות
אוסף כללי: ספרי עיון וספרות יפה 7 ימים. הארכה אוטומטית עד שנה, אם אין הזמנות
יעץ: מילונים ואנצקלופדיות לעיון בספרייה בלבד
כתבי עת לעיון בספריה בלבד

הקורא אחראי להתעדכן בעצמו במצב הספרים ששאל מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשלושה ימים או לשבוע ועד לתקופה מקסימלית של שנה אחת. מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:

 •  הספר הוזמן על ידי קורא אחר
 •  פג תוקף כרטיס הקורא
 •  לקורא נרשמו חובות בספרייה

הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות

 • ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
 • עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
 • ספרים מאוסף השמורים יישמרו עבור הקורא בדלפק ההשאלה למשך יומיים וספרים מהאוסף הכללי יישמרו למשך שבוע.
 • הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות

 • הקורא אחראי על ספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא ובאמצעות הודעות הנשלחות למייל huji.
 • קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
 • הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
 • קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
 • בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה.

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות במזכירות הפקולטה אליה הוא משתייך
3.      יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

 

השאלה בינספרייתית

InterLibrarLoan

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר לסגל ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית להזמין מספריות רשות הספריות ומספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם ספרים ומאמרים מתוך ספרים וכתבי עת.
 שירותי השאלה בין-ספרייתית בכל האוניברסיטאות בישראל הם ללא תשלום. סטודנטים וסגל יכולים להזמין סריקות והשאלות מהארץ ומחו"ל בחינם לצרכי מחקר, הוראה ולימוד בלבד.  עבור שומעים חופשיים וקוראי חוץ השירות ניתן בתשלום.


הזמנת ספרי קריאה ופנאי מהאוניברסיטה העברית הינה ללא תשלום.

 הזמנה מאוניברסיטאות אחרות בעלות: 16 ₪, ממכללות: 25 ₪.

כל קורא שברשותו כרטיס קורא מעודכן רשאי להשתמש בשירות זה.

ייתכן שכתב העת או הספר הנדרש נמצא בספרייה. מומלץ לבדוק בקטלוג לפני ההזמנה.

אופן ההזמנה:
לביצוע הזמנת ספר / פרק מספר / מאמר  יש למלא
טופס מקוון.

ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף ל
חוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

 

הודעה על הגעת הספר תימסר טלפונית או תישלח בדואר אלקטרוני והמזמין/ה מתבקש/ת לאסוף את הפריט מהספרייה.

מאמרים ישלחו בקובץ PDF למייל המזמין/ה.

ליצירת קשר
08-9489068
intlib@savion.huji.ac.il

שעות פעילות : ימים א-ה 09.00 - 14.00

 

 

השאלת מחשבים וציוד

מחשבים ניידים
20 מחשבים ניידים ניתנים להשאלה ל-3 שעות ולשימוש בספרייה בלבד.

אוזניות
ניתן לשאול בדלפק ההשאלה ל-3 שעות ולשימוש בספרייה בלבד.

מטענים לטלפונים ניידים
ניתן לשאול בדלפק ההשאלה ל-3 שעות ולשימוש בספרייה בלבד.

מילוניות אלקטרוניות
8 מילוניות אלקטרוניות ניתנות להשאלה בהזמנה מראש בדלפק ההשאלה.

מודמים סלולאריים
ניתנים להשאלה לסטודנטים היוצאים למילואים בהצגת צו גיוס.

לוחות מחיקים
ניתן לשאול בדלפק ההשאלה ל-3 שעות ולשימוש בספרייה בלבד.

מעמד למחשב נייד

4 מעמדים להחזקת מחשב נייד.

כבלי רשת

 

מחשוב ותקשורת

גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

שירות גישה מרחוק
גישה מרחוק לקהילת האוניברסיטה העברית למשאבים האלקטרוניים של הספרייה הכוללים מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים. שירות הגישה מרחוק מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.

 

OneHUJI - כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע ללא הזדהות בסמבה
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

 

התחברות באמצעות חשבון לגישה מרחוק (נחוץ לשירותי VPN, לרשת Eduroam ולמאגרים שלא מתחברים באמצעות OneHUJI)

פתיחת חשבון לגישה מרחוק
רישום לשירות הגישה מרחוק מתבצע דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע של האוניברסיטה העברית בדף שכתובתו:
rap.huji.ac.il  
למידע נוסף היכנסו לאתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע: 
https://ca.huji.ac.il/book/חשבון-remote-access-ra

התחברות
לאחר יצירת קוד אישי וסיסמה, ישנן שתי דרכים להתחבר לשירות ה-VPN:
1. שירות VPN חדש: Rumba 

2. שירות ה-Samba VPN  הותיק:
להדרכה ולהתקנת התוכנה

כתובת דוא"ל לתמיכה:vpn@savion.huji.ac.il

 

גישה אלחוטית לאינטרנט
בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית יש כמה
רשתות אלחוטיות:
HUJI-guest – רשת פתוחה שמיועדת לאורחים ואינה מאפשרת גישה למשאבי האוניברסיטה המקוונים
Eduroam – פרויקט בינלאומי שמאפשר גישה לרשתות בכל האוניברסיטאות בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה של האוניברסיטה (חשבון RA)
HUJI-Dorm – רשת הקיימת בחלק ממעונות הסטודנטים בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה

 

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים    MyPlace 
 תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים ולכונן האישי.

מידע נוסף / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב.

הדפסה, צילום וסריקה

 

הדפסה
בחדר צילום והדפסה 2 מדפסות שחור לבן ומדפסת צבעונית אחת.
התשלום באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס הדפסה שניתן לרכוש בחוות המחשבים (בניין הקפטריה).

 

הדפסת ענן – הדפסה ממכשירים ניידים
הדפסת ענן (Mobile Print)
 מאפשרת לשלוח בדואר האלקטרוני מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם.
השולח יזוהה על פי כתובת הדוא"ל שלו. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח לאחת מן הכתובות הבאות:

שחור לבן

agri.bw@mail.huji.ac.il

שחור לבן דו-צדדי

agri.bw.duplex@mail.huji.ac.il

צבעוני

agri.color@mail.huji.ac.il

 

לתשומת ליבכם, הדפסת ענן איטית באופן משמעותי מהדפסה ממחשבי הרשת.

הדפסה רגילה – 15 אג' לעמוד.

הדפסה דו-צדדית – 15 אג' לעמוד הראשון, 13 אג' לעמוד השני.

הדפסה במדפסת צבעונית – 1 שקל לעמוד (לא ניתן להדפיס דו-צדדי).

ניתן להדפיס עד סכום של 25 ₪ בכל הדפסה בתשלום בכרטיס אשראי

 

צילום
מכונות צילום נמצאות בחדר צילום והדפסה ובחדר 107 שבקומת הקרקע של בניין הספרייה. התשלום באמצעות כרטיס אשראי.

צילום A4 16 אג' לעמוד.

 

סריקה
ניתן לסרוק דפי A4 ו- A3 ללא תשלום, בסורק הממוקם ליד כונניות ספרי הקריאה.

 

השאלת מחשבים ניידים וציוד אחר

מחשבים ניידים
בספרייה 20 מחשבים ניידים לשימוש הקהל., הניתנים להשאלה ל-3 שעות, לשימוש בספרייה בלבד.

אוזניות 
ניתן לשאול אוזניות בדלפק ההשאלה, ל-3 שעות, לשימוש בספרייה בלבד.

מטענים לטלפונים ניידים

שמורים בדלפק ההשאלה, ניתנים לשימוש בתוך הספרייה בלבד, ל-3 שעות.

.מילונים אלקטרוניים

5 מילוניות אוקספורד, שמורות בדלפק ההשאלה, ניתנות להשאלה לפי הזמנה מראש לפני בחינות באנגלית.

מודמים סלולריים 
ניתנים להשאלה לסטודנטים היוצאים למילואים בהצגת צו גיוס.

לוחות מחיקים, טושים מחיקים ומחקים

ניתן לשאול בדלפק ההשאלה, ל-3 שעות, לשימוש בספרייה בלבד

נגישות

דרכי הגעה לספרייה

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה נמצאת במרכז קמפוס רחובות של האוניברסיטה העברית.
ניתן להגיע לספרייה בכיסא גלגלים מהכניסה הראשית של הקמפוס.
הכניסה האחורית לבניין הספרייה (קנדי לי ב') מותאמת למשתמשים בכיסא גלגלים. 
כל אזורי השירות בספרייה נגישים גם למוגבלי תנועה.

מעלית

קיימת מעלית בין קומת הקרקע לקומה הראשונה (ואלה כל הקומות של בניין הספרייה).

שרותי נכים 

שירותי נכים ממוקמים בקומת הקרקע של הספרייה.

 

עזרי נגישות 

בספרייה לחקלאות יש עמדת עבודה מונגשת הכוללת שולחן מתכוונן, שניתן להתאימו ליושב על כיסא גלגלים.

מכשיר טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) להגדלה  Clear View HD24

מחשב שכולל תוכנת הקראת טקסט  בעברית  Almareader

ותוכנת ZOOMText להגדת טקסט לבעלי ראיה ירודה

 

ליצירת קשר:

טלפון : 08-9489475

agri_circ@savion.huji.ac.il