שירותי הספרייה

הדרכה ויעץ

מחלקת ההדרכה בספרייה אחראית על מתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות לכל באי הספרייה. ההדרכות כוללות: התמצאות באולמות הקריאה, שימוש בקטלוג, במשאבי הספרייה ובתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.
הספרייה מקבלת בברכה את כל הבאים והבאות בשעריה.

מדריך למשאבים בחינוך ועבודה סוציאלית

מחשבים ייעודיים לחיפוש בקטלוג פזורים ברחבי הספרייה ופתוחים לקהל הרחב.
כל קומות הספרייה מחוברות לרשת האלחוטית "HUJI-guest".
הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מוגבלת לסטודנטים ולסגל של האוניברסיטה העברית בלבד.
השימוש במשאבי הספרייה באמצעות מחשבים אישיים מחייב התחברות ל"גישה מרחוק" והזדהות בשם משתמש וסיסמה.
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לצוות ההדרכה.
דלפק ההדרכה של הספרייה נמצא בקומה 4.
הדלפק מאויש בימים ראשון-רביעי בין השעות 10:00-18:00 וביום חמישי בין השעות 10:00-15:30.

ליצירת קשר
טלפון: 02-5882068
כתובת דוא"ל: edjsw_circ@savion.huji.ac.il

הדרכה בחיפוש במשאבי הספרייה
בשבועיים הראשונים של כל שנת לימודים מתקיימות מדי יום הדרכות להכרת הספרייה ומשאביה. ניתן להתעדכן בדף הבית של אתר הספרייה או בדלפק ההדרכה שנמצא בקומת הכניסה.
סטודנטים לתואר ראשון מחויבים בקורס "הכרת משאבי הספרייה" (74122). הגישה לקורס היא באמצעות "מודל".

כתיבת ביבליוגרפיה
ישנן שיטות שונות לציטוט מקורות ביבליוגרפיים. מומלץ להתייעץ עם המרצה על שיטת הציטוט הרצויה.
שיטות הציטוט העיקריות שנמצאות בשימוש במדעי הרוח והחברה הן:
-         APA American Psychological Association
-         MLA Modern Language Association
-         Chicago Manual of Style

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה
התוכנות מסייעות בארגון המקורות הביבליוגרפיים הנדרשים לכתיבת עבודות ומאמרים. משתמשי האוניברסיטה העברית נהנים מגישה לתוכנת Sciwheel (לשעבר F1000)  ולתוכנת EndNote Web. הגישה מתאפשרת ממחשבי האוניברסיטה או באמצעות שירות "גישה מרחוק".
ניתן להיעזר ללא תשלום גם בתוכנות ניהול ביבליוגרפיה אחרות כמו: Mendeley או Zotero.

נוהלי השאלה

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא שתקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט משמש גם ככרטיס קורא.
הקוראים אחראים להתעדכן בעצמם במצב הספרים ששאלו מן הספרייה באמצעות בדיקת כרטיס הקורא.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייבים את נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
במקרה של אובדן כרטיס קורא, יש ליידע באופן מידי את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

ליצירת קשר עם מחלקת השאלה
דלפק השאלה: 02-5882066
כתובת דוא"ל: edjsw_circ@savion.huji.ac.il

הארכה
הארכה אוטומטית מתבצעת לספרים שהושאלו לשבוע ועד תקופה מקסימלית של שנה אחת.
מקרים שבהם לא תוארך תקופת ההשאלה:
-          הספר הוזמן בידי קורא אחר
-          כרטיס הקורא אינו בתוקף
-          לקורא נרשמו חובות בספרייה
הקורא יקבל התראה בדוא"ל האוניברסיטאי על מועדי החזרת הספרים שאינם ניתנים להארכה.

הזמנות
ניתן להזמין ספר, רק אם כל עותקי הספר מושאלים. הקורא יזמין את הספר דרך הקטלוג. במקרים שבהם הזמנת הספר אינה מתאפשרת דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
עם החזרת הספר המוזמן לספרייה, תישלח למזמין הודעה בדוא"ל האוניברסיטאי.
ספרים מוזמנים יישמרו בדלפק ההשאלה למשך שבוע.
הספרייה רשאית לבטל הזמנה של קורא לפי הצורך.

החזרות
-    הקורא אחראי לספרים ששאל מן הספרייה ועליו להתעדכן בתאריכי החזרת הספרים המושאלים באמצעות כרטיס הקורא
-    קורא שמחזיק ספרים שאינם נחוצים לו יותר מתבקש להחזירם לספרייה
-    הספרייה רשאית לדרוש מקורא להחזיר ספר לפני מועד החזרתו בהתאם לצורך
-    קורא שמצהיר על אובדן פריט או מחזיר ספר פגום ישלם את מחיר הספר + 30 ₪ דמי טיפול. קורא רשאי לרכוש עותק זהה ותקין של הספר במקום זה שאבד
-    בשעות הפעילות של הספרייה, יש להחזיר את הספרים לדלפק ההשאלה של הספרייה שממנה הושאל הספר. כשהספרייה סגורה, יש להחזיר את הספרים:
-    ספריית הרמן למדעי הטבע, ספריית משפטים, ספריית רפואה – דרך חריץ בדלת הספרייה
-    ספריית הר הצופים, ספריית חקלאות – בתיבת ההחזרות בכניסה לספרייה
-    ספריית חינוך – באשנב הנמצא בדלת שליד המדרגות היורדות, אחרי מזכירות ביה"ס לחינוך (בירידה למתחם אוסטרליה, מצד שמאל).
-    ספריית מתמטיקה – בתיבת ההחזרה, בהמשך הקיר שלשמאל דלת הכניסה לספרייה

קנסות
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס.
חישוב הקנס:
ספרים מהאוסף הכללי – סך של 10 ₪ על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, ובכלל זה ימי שישי ושבת, ימי חופשה, חגים וימים אחרים שבהם האוניברסיטה סגורה על פי הודעה מראש.
ספרים שמורים – סך של 3 ₪ על כל שעת איחור או 30 ₪ על כל יום איחור.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, דינם כדין ספרים מוזמנים.
רשות הספריות רשאית לעדכן את גובה הקנס מעת לעת.

במקרים של איחורים נשנים או במקרים של איחורים שיש בהם פגיעה בכלל הקוראים או כאשר קנסות אינם משולמים:
1.      כרטיס הקורא ייחסם
2.      לא יינתן לקורא כל שירות
3.      במזכירות הפקולטה שאליה הוא משתייך, יחסם בפניו דף המידע האישי ולא תתאפשר השתתפותו בבחינות.

שימו לב!

את הקנסות ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית בלבד לחשבון האוניברסיטה העברית:

בנק לאומי, סניף 800 (הסניף המרכזי תל אביב)

מס' חשבון: 655900/77

ע"ש האוניברסיטה העברית בירושלים (חובה להוסיף בהערות "עבור ספריית חינוך ועבודה סוציאלית")

* לאחר העברת התשלום יש לשלוח את אישור התשלום לספרייה: edjsw_circ@savion.huji.ac.il

 

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

מה צריך להביא

זכות השאלה

סטודנטים של האוניברסיטה העברית

כרטיס סטודנט מעודכן*

עד 20 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 ספרים שמורים למשך לילה

גמלאי האוניברסיטה

כרטיס גמלאי

עד 5 ספרים

עובדי האוניברסיטה קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד

ארעי + חוזה העסקה**

עד 10 ספרים מהאוסף הכללי

ועד 3 שמורים למשך הלילה

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר האוניברסיטה העברית (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ₪)

עד 5 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם

עד 10 ספרים

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

עד 5 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

קוראים אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.

 

עד 5 ספרים מהאוסף הכללי (אין אפשרות לשאול ספרים שמורים ואין המנוי מקנה אפשרות שימוש במאגרים האלקטרוניים)

 

* כרטיס סטודנט בתוקף באוניברסיטה העברית. כרטיס הקורא מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
- סטודנטים חדשים מקבלים את כרטיס הקורא באמצעות הדואר.
- סטודנטים ותיקים מקבלים מדבקת תיקוף באמצעות הדואר ועליהם לעדכן את תוקף כרטיס הקורא בספרייה.
- במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

** כרטיס עובד האוניברסיטה העברית משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו בספרייה כל שנה.

תקופת השאלה
משך זמן ההשאלה ניתן לבדיקה בקטלוג הספרייה. במקרה של חילוקי דעות, רישומי הספרייה הם המחייבים.

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים באולמות הקריאה

תקופות השאלה שונות: שבוע, שבוע מיוחד (ללא הארכה), לא להשאלה

ספרים שמורים

בימים א-ד השאלה ליום אחד מהשעה 9:00 ועד למחרת בשעה 10:00

ביום ה השאלה מהשעה 9:00 ועד יום ראשון בשעה 14:00

ניתן להזמין ספר שמור אחד רק דרך דלפק ההשאלה. 

 

כתבי עת בעברית ובלועזית

לא להשאלה

מילוניות

בימים א-ד השאלה ליום אחד מהשעה 9:00 ועד למחרת בשעה 10:00

מחשבים ניידים

בימים א-ד מהשעה 9:00 ועד 17:30

ביום ה מהשעה 9:00 ועד 14:30

 

 

השאלה בינספרייתית

לביצוע הזמנה יש למלא טופס מקוון:

טופס הזמנת מאמר

טופס הזמנת ספר

 

 

שירות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר לסגל ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית להזמין מספריות רשות הספריות ומספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם ספרים ומאמרים מתוך ספרים וכתבי עת.
השירות בחינם (במסגרת פיילוט) לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי. שומעים חופשיים וקוראי חוץ בתשלום אינם נכללים בפיילוט חינם והשירות בתשלום.
הזמנת ספרים ומאמרים שיש  אותם בספריה אינם ניתנים בחינם והשירות בתשלום.
מי יכול להזמין?
כל קורא שברשותו כרטיס קורא מעודכן.
מגבלות זכויות יוצרים
ביצוע ההזמנות נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים. על פי הוראות החוק אסור בהחלט לצלם או להדפיס או לסרוק חלק מהותי מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות, פרט לצילומים/סריקות/הדפסות במסגרת שימוש הוגן ביצירה למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

כל המצלם/מדפיס או סורק בניגוד להוראות אלה מפר את החוק.

 

אופן ההזמנה
לביצוע הזמנה יש למלא טופס מקוון:

טופס הזמנת מאמר

טופס הזמנת ספר

 

ליצירת קשר
טלפון: 02-5881529

כתובת דוא"ל: eswlill@savion.huji.ac.il

תעריפי הזמנות
שימו לב: ייתכן שכתב העת או הספר הנדרש נמצא בספרייה. מומלץ לבדוק בקטלוג לפני ההזמנה.
הזמנת ספר מהארץ
ללא עלות.
הודעה על הגעת הספר תימסר טלפונית או תישלח בדוא"ל.

הזמנת צילום מאמר מספריות אוניברסיטאיות בארץ או מספריות רשות הספריות
ללא עלות.

הזמנת צילום מאמר מספריות המכללות בארץ
ללא עלות.

הזמנת צילום מאמר או ספר מחו
ללא עלות.

* הזמנה מחו"ל רק דרך הספרייה המרכזית *

 

השירות בחינם (במסגרת פיילוט) לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי. שומעים חופשיים וקוראי חוץ בתשלום אינם נכללים בפיילוט, ונדרשים לשלם עבור שירות זה.
ניתן להזמין גם ספרים ומאמרים הקיימים באוספי הספריות, אך השירות
 כרוך בתשלום.

 

 

השאלת מחשבים וציוד

בספרייה 40 עמדות מחשב , 3 סורקים, 3 מכונות צילום ו-2 עמדות הדפסה לטובת הסטודנטים. 

הספרייה משאילה מלבד ספרים וסרטים גם מחשבים ניידים, מילוניות אלקטרוניות ואוזניות, ומספקת שירותי השאלה בין ספרייתית לחומרים חסרים. 

מלבד לאולמות קריאה נעימים ומזמינים, בספרייה שלושה חדרי לימוד בקבוצות, חדר הקרנה וחדר פופים המכיל גם עזרי ספורט להרפיה ולרגיעה. 

חדר אוכל חדש שופץ ובו קומקום, מקרר ומיקרוגל. בחדר זה יכולים הסטודנטים לאכול ולשתות תוך כדי לימוד.

בספרייה נערכים אירועים שונים כגון: הצגת תערוכות, הקרנות סרטים, השקות ספרים, אירועים לקראת החגים ועוד. 
 

 

מחשוב ותקשורת

גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

שירות גישה מרחוק
גישה מרחוק לקהילת האוניברסיטה העברית למשאבים האלקטרוניים של הספרייה הכוללים מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים. שירות הגישה מרחוק מאפשר גישה לכל המשאבים המקוונים שכלולים בהסכמים האוניברסיטאיים.

 

OneHUJI - כתבי עת אלקטרוניים ומאגרי מידע ללא הזדהות בסמבה
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

 

התחברות באמצעות חשבון לגישה מרחוק (נחוץ לשירותי VPN, לרשת Eduroam ולמאגרים שלא מתחברים באמצעות OneHUJI)

פתיחת חשבון לגישה מרחוק
רישום לשירות הגישה מרחוק מתבצע דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע של האוניברסיטה העברית בדף שכתובתו:
rap.huji.ac.il  
למידע נוסף היכנסו לאתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע: 
https://ca.huji.ac.il/book/חשבון-remote-access-ra

התחברות
לאחר יצירת קוד אישי וסיסמה, ישנן שתי דרכים להתחבר לשירות ה-VPN:
1. שירות VPN חדש: Rumba 

2. שירות ה-Samba VPN  הותיק:
להדרכה ולהתקנת התוכנה

כתובת דוא"ל לתמיכה:vpn@savion.huji.ac.il

 

גישה אלחוטית לאינטרנט
בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית יש כמה
רשתות אלחוטיות:
HUJI-guest – רשת פתוחה שמיועדת לאורחים ואינה מאפשרת גישה למשאבי האוניברסיטה המקוונים
Eduroam – פרויקט בינלאומי שמאפשר גישה לרשתות בכל האוניברסיטאות בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה של האוניברסיטה (חשבון RA)
HUJI-Dorm – רשת הקיימת בחלק ממעונות הסטודנטים בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה

 

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים    MyPlace 
 תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים ולכונן האישי.

מידע נוסף / האגף למחשוב, תקשורת ומידע

 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב.

הדפסה, צילום וסריקה

לשימוש הקוראים יש בספריות מדפסות ומכונות צילום בתשלום וסורקים ללא תשלום.

מדפסות
ניתן להדפיס ישירות ממחשבי הספרייה ובאמצעות "הדפסת ענן" ניתן להדפיס ממחשבים ניידים ומטלפונים חכמים.
התשלום מתבצע בכרטיס אשראי או בכרטיס הדפסה של חברת "המפעיל".
לא מומלץ להשתמש בכרטיסי אשראי של חיוב מיידי מסוג "דיירקט".

מחירון הדפסות

מחירון צילומים

הדפסה רגילה – 15 אג' לדף

הדפסה דו-צדדית – 15 אג' לצד ראשון, 13 אג' לצד שני

הדפסה במדפסת צבעונית – 1 שקל לדף (לא ניתן להדפיס דו-צדדי ממדפסת צבעונית).

ניתן להדפיס עד סכום של 25 ₪ בכל הדפסה בתשלום בכרטיס אשראי

עמוד A4,   אג' 16

מחיר כרטיס צילום (לפני טעינה) – 4 ₪

הדפסת ענן הדפסה ממכשירים ניידים
הדפסת ענן (Mobile Print) מאפשרת לשלוח בדואר האלקטרוני מסמכים להדפסה בתשלום לכל עמדות ההדפסה הציבוריות באוניברסיטה העברית מכל מקום ומכל סביבת עבודה: מחשב נייד, מחשב נייח, טאבלט, טלפון חכם.
השולח יזוהה על פי כתובת הדוא"ל שלו. את הקבצים המיועדים להדפסה יש לשלוח לאחת מן הכתובות שבטבלה. כל קובץ ימתין להדפסה עד שעתיים ואז יימחק מהמדפסת.

סוג הדפסה

קמפוס הר הצופים

שחור לבן

ms.bw@mail.huji.ac.il

שחור לבן דו-צדדי

ms.bw.duplex@mail.huji.ac.il

צבעוני

ms.color@mail.huji.ac.il

 

צילום
בספרייה יש שתי מכונות צילום בקומה 3 ובקומה 4.
השימוש במכונות באמצעות כרטיס אשראי.

סריקה
לרשות הקוראים יש שלושה סורקים בכל אחת משלוש קומות הספרייה.

הדפסה
בספרייה יש שתי מדפסות בקומה 3 ובקומה 4.
השימוש במכונות באמצעות כרטיס אשראי.