אבידות ומציאות

ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד

האבדות הנמסרות למחלקת השאלה נרשמות ומועברות מדי יום לאגף חירום וביטחון שאחראי על כלל האבדות בקמפוס.

אגף חירום וביטחון נמצא מחוץ לאוניברסיטה, טלפון: 02-5883000

ספריית הרמן למדעי הטבע

אבדות יועברו לדלפק ההשאלה ולאחר מכן יועברו לאגף חירום וביטחון שאחראי על כלל האבדות בקמפוס אדמונד י' ספרא.
אגף חירום וביטחון נמצא ליד רציף האוטובוסים בכניסה לקמפוס.
על בעל האבדה לפנות אל אגף הביטחון ולמסור את תיאור הפריט שאבד.
טלפון האגף: 02-6585000

מומלץ לבדוק גם בקבוצת הפייסבוק "אבידות ומציאות האוניברסיטה העברית קמפוס גבעת רם"

 

הספרייה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן

אבדות יועברו לדלפק ההשאלה ולאחר מכן לאגף חירום וביטחון בקמפוס עין כרם.
האגף ממוקם בכניסה לבניין הפקולטה לרפואה. טלפון: 02-6757000
על בעל האבדה לפנות אל אגף הביטחון ולמסור את תיאור הפריט שאבד.

 

ספריית משפטים

אין להשאיר ציוד אישי ללא השגחה!

אנא ודאו כי שמכם המלא ומספר הטלפון שלכם מופיעים על כל פריטי הציוד האישי שלכם.

הספרייה לחינוך ולעבודה סוציאלית

אין להשאיר ציוד אישי ללא השגחה!

אנא ודאו כי שמכם המלא ומספר הטלפון שלכם מופיעים על כל פריטי הציוד האישי שלכם.

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה

אין להשאיר ציוד אישי ללא השגחה!

אנא ודאו כי שמכם המלא ומספר הטלפון שלכם מופיעים על כל פריטי הציוד האישי שלכם.

פריטים שנמצאו בספרייה מוחזקים בדלפק ההשאלה כשבוע ולאחר מכן מועברים לעמדת הביטחון בשער הרצל (השער הראשי).

 

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

אין להשאיר חפצים בספרייה ללא השגחה!

נא לסמן את החפצים שלך בשם מלא, מספר נייד או דואל.

אבדות שמגיעות לדלפק ההשאלה יועברו לאגף חירום וביטחון, קמפוס אדמונד י. ספרא.

על בעל/ת האבדה לפנות אל אגף חירום וביטחון ולמסור את תיאור הפריט שאבד. 
מיקום: ליד רציף האוטובוסים בכניסה לקמפוס.
טלפון האגף: 02-65-85000

מומלץ לבדוק גם בקבוצת הפייסבוק "אבידות ומציאות האוניברסיטה העברית קמפוס גבעת רם"

ספריית ארכאולוגיה

אין להשאיר ציוד אישי ללא השגחה!

אנא ודאו כי שמכם המלא ומספר הטלפון שלכם מופיעים על כל פריטי הציוד האישי שלכם.