תערוכת צילומים ע"ש טלי פלדמן בספרייה לחקלאות, מזון וסביבה

ספטמבר 22, 2019
הזמנה לתערוכת צילומים ע"ש טלי פלדמן