רשימת משאבים פתוחים בתקופת הקורונה

מאי 24, 2020

רשימת משאבים פתוחים בתקופת הקורונה:

בשל התפרצות הקורונה החליטו מספר מו"לים אקדמיים להנגיש את משאביהם לחוקרים בחינם.
רשימת המשאבים הנגישים מופיעה בקישור הבא: https://huji-il.libguides.com/open-resources-corona-crisis