ספרי שלב ב עלו למאגר למדא

2 ינואר, 2022

הספריות שמחות לבשר שלמינוי שלנו למאגר "למדא לאקדמיה" של האוניברסיטה הפתוחה, נוספו ספרי שלב ב.
הספרים יעלו לקטלוג בהקדם האפשרי.