ספריית משפטים - תכנית הדרכות לחודש נובמבר

אוקטובר 31, 2019
ספריית משפטים משיקה תכנית חדשה ושמה "הדרכה בהפסקה". אנו מזמינים את הסטודנטים להשתתף בהדרכות קצרות עד כחצי שעה על מאגרי מידע וכלים אחרים שיעזרו להתמצא בקלות בים המידע. זמני ההדרכות מותאמים ללו"ז השיעורים בפקולטה. 
ההדרכות יתקיימו בחדר דבורה בקומה התחתונה בספרייה. נשמח לראותכם!