ספריית משפטים - תכנית הדרכות חודש דצמבר

דצמבר 2, 2019
"הדרכה בהפסקה" - תכנית הדרכות על מאגרים משפטיים, קטלוג הספרייה ועוד בספריית משפטים.