ספריית משפטים - פתיחת ספרייה בתקופת קורונה

אוקטובר 23, 2020
אפשר לשבת בספרייה רק במקומות מסומנים ומסודרים מראש. בכניסה לספרייה יש לגשת לדלפק ההשאלה ולבחור מראש את מקום הישיבה. שירותי השאלה יינתו רק באמצעות מילוי טופס השאלה. בקשות לסריקה וייעץ יש לשלוח לאימייל: law.library@mail.huji.ac.il