ספריית משפטים - מקורות מקוונים פתוחים

אפריל 5, 2020

לאור משבר הקורונה, מו"לים רבים החליטו לפתוח את המשאבים שלהם (כתבי עת, ספרים, כלי ייעץ, כלים ללמידה מרחוק וכו') לגישה חופשית (באופן מלא/חלקי).  דף זה מרכז את המשאבים המונגשים ללא תשלום על ידי המו"לים המובילים בעולם (הדף ימשיך להתעדכן לאורך התקופה). 
https://huji-il.libguides.com/open-resources-corona-crisis