סגירת גישה למשאבים מקוונים

יוני 18, 2020

סגירת גישה למשאבים מקוונים:

הגישה לרוב המשאבים המקוונים שנפתחו בעקבות משבר הקורונה, תיסגר בסוף חודש יולי.
רשימת המשאבים.