שעות פתיחה לקראת הבחינות

10 יוני, 2021
בשבוע הבא הספרייה תהיה פתוחה בין השעות:
יום א' 13.6: 9:00 - 18:00
יום ב' 14.6: 9:00 - 20:00
יום ג' 15.6: 9:00 - 20:00
יום ד' 16.6 9:00 - 20:00
יום ה' 17.6: 9:00 - 18:00