השאלה בינספרייתית

ניתן להזמין מאמרים וספרים מספריות אחרות באמצעות שירות השאלה בינספרייתית.

חדש! גישה מרחוק לספרים, כתבי עת, ומאגרי מידע אלקטרוניים מבלי להתחבר לסמבה!
למידע נוסף

 

חדש! התחברות למחשב וירטואלי, Myplace, הכולל תוכנות ואפליקציות לסגל ולסטודנטים

ביניהן IVC, Adspender, Atlasלמידע נוסף