השאלה בינספרייתית של מאמרים

אפריל 1, 2020

ניתן להזמין באמצעות מחלקת השאלה בינספרייתית 

חומרים דיגיטליים וסריקות מתוך חומרים פיזיים מהספרייה

(מאמרים מכתבי עת, פרקים מתוך ספרים, עמודים מתוך ספרים)

להזמנות יש למלא את הטופס המקוון:

טופס הזמנת מאמר/פרק מספר

להזמנת ספר להשאלה מהספרייה יש למלא את הטופס המקוון:

טופס השאלת ספר