מאגרי מידע לפי נושאים

מאגר נתוני פרוייקט SHARE: סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה ובישראל